Moldova

21.08.2015. 13:25

Kopš 2005. gada Moldova ir Latvijas prioritārā valsts attīstības sadarbības politikas ietvaros. 2015. gadam izvirzītās prioritārās sadarbības jomas starp abām valstīm ir labas pārvaldības un likuma varas stiprināšana, atbalsts demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstībai, reģionālā un ekonomiskā attīstība.

Vairāku gadu rezultātā Moldovas un Latvijas partnerība ir īpaši nostiprinājusies labas pārvaldības un drošības sektorā. No visām Latvijas partnervalstīm tieši Moldovā pašlaik tiek īstenots lielākais projektu skaits. Kopš 2012. gada Tieslietu ministrija un Valsts probācijas dienests regulāri nodrošina savu ekspertīzi Moldovas tiesu sistēmas efektivitātes, caurspīdīguma un atbildības uzlabošanai, kamēr Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrija sekmē sadarbību starp abu valstu pašvaldībām un uzņēmējiem ekonomisko attiecību stiprināšanai un stiprina Moldovas Ziemeļu reģiona kapacitāti tās attīstības stratēģijas kvalitatīvai izstrādei, īstenošanai un novērtēšanai. Tāpat 2014. gadā Valsts robežsardzes koledža nodrošināja savu atbalstu Moldovas Robežpolicijas kinoloģijas jomas reorganizācijā un attīstīšanā atbilstoši ES standartiem. Arī Latvijas nevalstiskās organizācijas ir nodrošinājušas savu ekspertīzi Moldovai reģionālās un ekonomiskās attīstības jautājumos, kā arī fiskālās decentralizācijas veicināšanā.

Vairāk informācijas par sadarbību ar Moldovu laika posmā no 2005.gada līdz 2008.gadam šeit.

Vairāk informācijas par projektiem Moldovā, sākot ar 2009.gadu šeit

ES-Moldovas Rīcības programma

Vairāk par Moldovas attīstības rādītājiem šeit.