Kirgizstāna

21.08.2015. 13:25

2014. gadā Latvijas prioritārās sadarbības jomas Kirgizstānā attīstības sadarbības politikas ietvaros bija pilsoniskās sabiedrības stiprināšana; laba pārvaldība un likuma vara; sociālā aizsardzība.

Viens no abu pušu veiksmīgas sadarbības piemēriem ir sociālās aizsardzības jomā. „Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācija’’ īstenoja projektus gan Azerbaidžānā, gan Kirgizstānā, nodrošinot gan jaunajiem speciālistiem, gan skolotājiem un NVO pārstāvjiem apmācībasdarbam ar jauniešiem un bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm. Veiksmīga sadarbība un projekta rezultāti veicināja turpmāku Kirgizstānas valdība atbalstu šādām iniciatīvām, tādējādi 2014. gadā no valsts budžeta piešķirot finansējumu vairāku sociālās rehabilitācijas centru izveidei un to darbinieku apmācībai darbam ar Portidžas mācībsistēmas modeli.

Vairāk informācijas par īstenotajiem projektiem šeit.

ES-Centrālāzija: Stratēģija jaunai partnerībai

Vairāk par Kirgizstānas attīstības rādītājiem šeit.