Gruzija

21.08.2015. 13:25

Latvijas partnerība ar Gruziju attīstības sadarbības politikas ietvaros uzsākās 2005. gadā. Gruzija kā partnervalsts arī ik gadu saņem lielāko projektu pieteikumu skaitu no projektu īstenotājiem.

Prioritārās sadarbības jomas Gruzijā 2015. gadam ir labas pārvaldības un likuma varas stiprināšana, atbalsts demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstībai, ekonomiskā attīstība, sociālā aizsardzība un nodarbinātība.

Starp Gruzijas un Latvijas valsts un nevalstiskajām institūcijām ir nostiprinājusies sadarbība drošības, labas pārvaldības un izglītības jomā. 2014. gadā Gruzijā tika īstenoti divi Ārlietu ministrijas finansēti granta projekti - Latvijas Labklājības ministrija īstenoja projektu, kas fokusējās uz kapacitātes stiprināšanu Gruzijas Darba, veselības un sociālo lietu ministrijā. Tāpat nodibinājums „Foundation European Georgian Forum” īstenoja projektu Gruzijas nodarbinātības līmeņa celšanai, apmācot mazo un vidējo uzņēmuma pārstāvjus eksportspējas celšanā, kā arī veicinot kooperāciju un vienota eksporta zīmola izveidošanu.

Vairāk informācijas par sadarbību ar Gruziju laika posmā no 2005.gada līdz 2008.gadam šeit.

Vairāk informācijas par projektiem Gruzijā, sākot ar 2009.gadu šeit.

ES-Gruzijas Rīcības programma

Vairāk par Gruzijas attīstības rādītājiem šeit.