Baltkrievija

21.08.2015. 13:25

Kopš 2005. gada Baltkrievija ir bijusi Latvijas prioritārā partnervalsts attīstības sadarbības politikas ietvaros.

Pēdējos gados visaktīvāk tehniskās palīdzības un pieredzes nodrošināšanā Baltkrievijai iesaistās Valsts robežsardze, Latvijas pašvaldības un citas valsts institūcijas tādās jomās kā drošība un reģionālā attīstība.

2014. gadā ar ĀM finansējumu SIA „Civitta Latvija’’ īstenoja projektu ar mērķi veicināt mazo un vidējo uzņēmējdarbību Baltkrievijas reģionos. Projekta rezultātā tika izveidota tiešsaistes platforma, kurā mazie un vidējie uzņēmumi var gūt kontaktus pieredzes apmaiņai un saņemt padomus no biznesa inkubatora. Īstenotās aktivitātes ir svarīgas Baltkrievijas ekonomiskai izaugsmei, ņemot vērā, ka Baltkrievijas mazie un vidējie uzņēmumi ir koncentrējušies Minskā un citās lielākajās pilsētās un to pienesums valsts budžetam ar nodokļiem ir tikai 20% (tas ir daudz mazāk nekā citās attīstītākās valstīs). Projekts ir veiksmīgs piemērs privātā sektora iesaistei attīstības sadarbībā, kas pašlaik ir viens no aktuālākajiem globālās attīstības politikas izaicinājumiem.

Vairāk informācijas par sadarbību ar Baltkrieviju laika posmā no 2005.gada līdz 2008.gadam šeit.

Vairāk informācijas par projektiem Baltkrievijā, sākot ar 2009.gadu šeit

Vairāk par ES un Baltkrievijas sadarbību šeit.

Vairāk par Baltkrievijas attīstības rādītājiem šeit.