Prioritārie reģioni un valstis

21.08.2015. 13:25

Latvijas divpusējās attīstības sadarbības prioritārās valstis 2015. gadā ir Gruzija, Moldova un Ukraina. Vienlaikus arī Centrālāzijas reģions saglabājas kā prioritāte Latvijas attīstības sadarbības politikā.

Sadarbībā ar Latvijas vēstniecībām partnervalstīs, nevalstisko sektoru un saskaņā ar Latvijas ārpolitikas prioritātēm katrai no Latvijas partnervalstīm ir izvirzītas konkrētas sadarbība jomas. Latvijas divpusējā attīstības sadarbība galvenokārt tiek īstenota kā tehniskā palīdzība un ir fokusēta uz labu pārvaldību, likuma varas stiprināšanu, ekonomisko un reģionālo attīstību, izglītību, pilsoniskās sabiedrības attīstību un sociālo aizsardzību.