Noteikti Ārlietu ministrijas izsludinātā granta projektu konkursa uzvarētāji

16.03.2015. 15:52

2014. gada 6. jūnijā noslēdzās Ārlietu ministrijas izsludinātā attīstības sadarbības granta projektu konkursa pieteikumu izvērtēšana. Projektu īstenošanai bija noteiktas šādas prioritārās saņēmējvalstis: Moldova, Gruzija, Baltkrievija, Uzbekistāna, Kirgizstāna un Tadžikistāna. Kopējais granta projektu konkursa finansējums ir 130 000 eiro. Konkursā tika iesniegti 19 projekti par summu 356 889,14 eiro.

Izvērtējot iesniegtos projektu pieteikumus un ņemot vērā pieejamo finansējuma apjomu, pilnā apjomā ir iespējams atbalstīt 6 projektus.

Finansējums piešķirts:

  1. Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmas institūta projektam, kura ietvaros plānots apmācīt Uzbekistānas Urgenčas Valsts Universitātes (Urgench State University) mācībspēkus un dažāda līmeņa vides inženierzinātņu studentus, lai veicinātu ilgtspējīgas vides inženierzinātnes studiju programmas attīstību;
  2. Valsts robežsardzes koledžas projektam, lai sniegu palīdzību Moldovas Republikas robežpolicijas kinoloģijas jomas reorganizācijā un attīstīšanā atbilstoši ES dalībvalstu līmenim, stiprinot un papildinot dienesta suņu genofondu turpmākās dienesta suņu selekcijas veiksmīgai realizācijai;
  3. Projektam, lai stiprinātu Gruzijas Darba, veselības un sociālo lietu ministrijas kapacitāti darba apstākļu uzlabošanas jautājumos, ko īstenos Labklājības ministrija;
  4. Latvijas Lauku foruma projektam, kura mērķis ir sniegt atbalstu Moldovas Ziemeļu reģionam reģionālās attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanā, izmantojot vietējās attīstības partnerības;
  5. Projektam, kura mērķis ir veicināt Baltkrievijas reģionālo attīstību, īstenojot atbalsta aktivitātes mazai un vidējai uzņēmējdarbībai Baltkrievijas reģionos. Projektu īstenos SIA „Civitta Latvija”;
  6. Latvijas Pašvaldību savienības projektam, kura mērķis ir atbalstīt un veicināt Moldovas vietējo pašvaldību reformu procesa veiksmīgu attīstību, daloties Latvijas pašvaldību pieredzē, iepazīstinot ar Latvijas finanšu sistēmu, konkrētiem pašvaldību budžeta izstrādes un uzraudzības piemēriem, kā arī izpētot to iespējamo piemērošanu Moldovā.

Saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likumu konkurss bija atvērts nevalstiskajām organizācijām, valsts institūcijām, kā arī privātā sektora pārstāvjiem.