Ārlietu ministrija izsludina konkursu par līdzfinansējumu NVO un sociālo partneru īstenotiem attīstības sadarbības projektiem

16.03.2015. 15:33

2014.gada 9. jūnijā Ārlietu ministrija (ĀM) izsludina granta projektu konkursu „Atbalsts Eiropas Komisijas un citu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētiem attīstības sadarbības, attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicināšanas projektiem Latvijas Republikā un Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs’’. Aicinām nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumus) un sociālos partnerus iesniegt sagatavotos projektus līdz 2014. gada 4. jūlija plkst. 17:00.

Saskaņā ar Attīstības sadarbības politikas plānu 2014. gadam kopējais paredzētais līdzfinansējums NVO un sociālajiem partneriem, kas ieguvuši finansējumu projektu īstenošanai no starptautiskajiem donoriem, t.sk. Eiropas Komisijas, ir 25&813&euro.

Uz grantu var pretendēt nevalstiskās organizācijas, kuras veidojušās uz privātās iniciatīvas pamata, un kuru mērķis nav peļņas gūšana, un kuras reģistrētas biedrību un nodibinājumu reģistrā, kā arī sociālie partneri.

Konkursā iesniedzamajiem projektiem ir noteiktas šādas prioritārās saņēmējvalstis – attīstības sadarbības projektiem – jebkura valsts, tomēr izvērtēšanas kārtībā priekšroka tiks dota projektiem Austrumu partnerības valstīs un Centrālāzijas valstīs. Attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicināšanas projektiem – Latvijas Republika.

ĀM projektus izvērtēs līdz 2014. gada 21. jūlijam. Informācija par uzvarētājiem tiks publicēta ĀM mājaslapā.

Granta projektu konkursa nolikums un pielikumi atrodami ĀM mājaslapā.

Granta projektu konkursa „Atbalsts Eiropas Komisijas un citu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētiem attīstības sadarbības, attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicināšanas projektiem Latvijas Republikā un Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs nolikums.

 

Nolikuma pielikums Nr. 1- Attiecināmo izmaksu klasifikācija

Nolikuma pielikums Nr.2- Projekta iesnieguma paraugs

Nolikuma pielikums Nr.3- Projekta iesniedzēja apliecinājuma paraugs

Nolikuma pielikums Nr.4-Projekta budžeta tāmes paraugs

Nolikuma pielikums Nr.5- Projekta iesniegumu izvērtēšanas kritēriji

Nolikuma pielikums Nr.6- Līgums ar pielikumiem