Ārlietu ministrijas finansējuma iespējas

23.07.2015. 16:48

1. jūnijā noslēdzās Ārlietu ministrijas izsludinātā attīstības sadarbības granta projektu konkursa pieteikumu izvērtēšana. Projektu īstenošanai bija noteiktas šādas prioritārās saņēmējvalstis: Moldova, Gruzija un Ukraina. Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 70 000 eiro. Konkursā tika iesniegti 43 projekti.

Granta projektu konkurss „Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” tika izsludināts 2015.gada 16.martā.

Arhīvs