Atbalsta sniegšana Moldovas Republikai valsts pārvaldes sistēmas kapacitātes stiprināšanai valsts robežas drošības, robežapsardzības un kontroles jomā, kā arī ārzemnieku uzraudzībā.

21.06.2005. 13:48