Kārdifā atzīmē Latvijas un Velsas saprašanās memoranda desmitgadi

18.05.2014. 23:03

15. maijā Velsā notika pasākums par godu Latvijas un Velsas saprašanās memoranda desmitgadei. Svinīgajā pasākumā, ko rīkoja Latvijas goda konsuls Velsā Andris Tauriņš sadarbībā ar Latvijas vēstniecību un Velsas Nacionālo Asambleju, piedalījās vairāk nekā 70 dalībnieku.  Viesu vidū bija Velsas valdības, Nacionālās Asamblejas, uzņēmēju, izglītības iestāžu un latviešu sabiedrības aprindu pārstāvji. Ar uzrunu par sadarbības memoranda darbības laikā īstenotajiem pasākumiem uzstājās goda konsuls Andris Tauriņš. 

10 gadu laikā īstenoti virkne pasākumu biznesa sakaru veicināšanai, sadarbībai izglītības un kultūras jomā. Gan Velsu, gan Latviju apmeklējušas valsts amatpersonas un uzņēmēju delegācijas. Velsā darbojas arī Latvijas uzņēmēji. Notikuši vairāki skolēnu apmaiņas braucieni. Veiksmīga ir izveidojusies sadarbība starp Velsas Nacionālo bibliotēku un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Velsu vairākkārt apmeklējuši Latvijas mākslinieki, tajā skaitā Latvijas Radio koris. Bērnu un jauniešu koris no Velsas piedalīsies Pasaules koru olimpiādē, kas šogad notiks Latvijā.

Velsas un Latvijas sadarbību izvērtēja Velsas pirmais ministrs Karvins Džons (Carwyn Jones). Latvija ir pirmā Eiropas Savienības dalībvalsts, ar kuru Velsa noslēgusi šādu saprašanās memorandu.

Latvijas vēstnieks Andris Teikmanis savukārt raksturoja Latvijas attīstību pēdējo desmit gadu laikā – panākumus ekonomikā, politikas un sabiedrības konsolidācijā, Latvijas un Lielbritānijas ekonomisko attiecību dinamiku, Latvijas uzņēmumu pieredzi Velsā, sadarbību kultūrā, īpaši uzsverot Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas nozīmi šogad. Tāpat vēstnieks iezīmēja arī citus jautājumus – Latvijas prioritātes, gatavojoties prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015. gadā, Velsas un Latvijas sadarbību sportā, pieredzi NATO samita rīkošanā.

Klātesošajiem bija arī iespēja apskatīt foto izstādi „Latviešu Dziesmu un Deju svētku brīnums”, kas bija skatāma Velsas galvaspilsētā Kārdifā.

Latvijas un Velsas saprašanās memorandu 2004. gada 12. maijā Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vizītes laikā parakstīja Latvijas ekonomikas ministrs Juris Lujāns un Velsas pirmais ministrs Rodrijs Morgans (Rhodri Morgan). Saprašanās memorandā Latvija un Velsa vienojās stiprināt abu pušu iedzīvotāju kontaktus. Memorandam jāsekmē sadarbība starp Latvijas un Velsas institūcijām, kā arī jāpadziļina ekonomiskā, sociālā un kultūras sadarbība. Memorands palīdz attīstīt arī pieredzes un informācijas apmaiņu par Eiropas Savienības vispārējiem jautājumiem.