Vēstnieks Andris Teikmanis akreditējas Austrālijā un Jaunzēlandē

18.12.2013. 16:08

9. decembrī Latvijas vēstnieks Austrālijā un Jaunzēlandē Andris Teikmanis akreditācijas vizītes ietvaros Austrālijas galvaspilsētā Kanberā iesniedza Valsts prezidenta akreditācijas vēstules Austrālijas ģenerālgubernatorei Kventinai Brūsai (Quentin Bryce) un pārrunāja  Latvijas – Austrālijas divpusējās attiecības, kā arī Eiropas Savienības - Austrālijas sadarbību. Vēstnieks Teikmanis uzsvēra ekonomisko sakaru padziļināšanas nepieciešamību, kā arī atzinīgi novērtēja Austrālijas izteikto atbalstu Latvijai uzsākt iestāšanās sarunas OECD. Austrālijas ārlietu ministrs tika ielūgts apmeklēt Latviju.

Viesojoties Austrālijas latviešu centros Sidnejā, Adelaidē un Melburnā, vēstnieks piedalījās vairākos latviešu organizētajos Ziemassvētku pasākumos, kā arī sniedza intervijas latviešu laikrakstiem. A. Teikmanis informēja par grozījumiem Pilsonības likumā, kas ļauj Austrālijas latviešiem pieteikties uz Latvijas pilsonību, kā arī aicināja Austrālijas latviešus aktivizēt saikni ar etnisko dzimteni un piedalīties plānotajos Rīga – Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2014. gada pasākumos, kā arī sekot līdzi Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015. gada pirmajā pusē. Latviešu diasporas pārstāvji tika informēti par Latvijas ekonomikas atveseļošanās tendencēm, kā arī par eiro ieviešanu ar 2014. gada 1. janvāri. Vēstnieks informēja arī par plānoto mobilo pasu darbstaciju nosūtīšanu uz Austrāliju 2014.-2015. gadā, aicinot tos latviešus, kuriem ir nepieciešams nomainīt pasi, reģistrēties pie goda konsuliem vai Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā. Melburnā vēstnieks tikās ar Baltijas tirdzniecības kameras Austrālijā pārstāvjiem, kas sniedza ieskatu ekonomiskajā sadarbībā ar Baltijas valstīm.

12. decembrī vēstnieks iesniedza akreditācijas rakstus Jaunzēlandes ģenerālgubernatoram Džerijam Mateparae (Jerry Mateparae) un pārrunāja politiskā gan ekonomiskā dialoga aktivizēšanas iespējas. Latvija aicināja atbalstīt centienus vēl viena goda konsula meklējumos Jaunzēlandē, kas varētu pārraudzīt Latvijas un Jaunzēlandes Ziemeļu salas sadarbību. Vēstnieks aicināja aktivizēt tikšanās un vizītes divpusējā formātā.  Apmeklējot Kraistčērču, A. Teikmanis tikās ar goda konsuli Lailu Jansoni, kā arī latviešu kopienas pārstāvjiem Jaunzēlandē.

Vizītes laikā Austrālijā un Jaunzēlandē vēstnieks A. Teikmanis informēja latviešu kopienas un Austrālijas pārstāvjus par Latvijas ģenerālkonsulāta atklāšanu Austrālijā līdz 2020. gadam, balstoties uz 2013. gadā Ministru Kabinetam iesniegto Informatīvo ziņojumu „Par diplomātisko pārstāvniecību tīkla attīstību līdz 2020. gadam.”

Nenovērtējamu atbalstu vizītes sagatavošanā un norisē sniedza Latvijas goda konsuli Austrālijā un Jaunzēlandē, kā arī citi latviešu kopienas pārstāvji, kuriem vēstniecība izsaka īpašu pateicību.

Latvijas vēstnieks Austrālijā un Jaunzēlandē Andris Teikmanis rezidē Lielbritānijā, Londonā.