Eiropas Padomē notiek pretdiskriminācijas projekta noslēguma konference

17.12.2013. 17:16

16. decembrī notika Eiropas Padomes (EP) projekta cīņai pret diskrimināciju seksuālās orientācijas vai dzimuma identitātes projekta noslēguma konference, kurā piedalījās EP dalībvalstu, EP un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī valstu projektu koordinatori un cilvēktiesību eksperti. Konferencē tika prezentēti projekta ietvaros realizētie pasākumi, kā arī notika diskusija par iespējamo pieredzes apmaiņu un aktivitāšu turpināšanu nākotnē. No Latvijas konferencē piedalījās Kultūras ministrijas un NVO „Mozaīka” pārstāvji.

Uzstājoties projekta noslēguma konferencē, Latvijas vēstniece Aiga Liepiņa uzsvēra, ka situācija Latvijā uzlabojas, ko atzinuši arī šī projekta realizētāji. ‘’Mums visiem jāturpina sadarboties, jābūt konstruktīviem un dažreiz – arī pacietīgiem. Šo pēdējo divu gadu laikā Latvijā veiktas būtiskas likumdošanas izmaiņas 3 normatīvajos aktos. Es ceru, ka tiks turpināta šī pret diskrimināciju vērstā  principa nostiprināšana Latvijā‘’, teica A. Liepiņa.

Konferences  noslēgumā  vēstniecei A. Liepiņai tika iesniegti cilvēktiesību ekspertes Kristīnes Dupates izstrādāti likumu grozījumu priekšlikumi attiecīgajā jomā. Saņemot šos priekšlikumus, vēstniece izteica pateicību par to izstrādi, kā arī uzsvēra, ka jebkurai likumdošanas iniciatīvai ir arī svarīga sabiedrības izglītošanas funkcija.

Projekta ietvaros 2012. un 2013. gadā sešās EP dalībvalstīs (Albānijā, Itālijā, Latvijā, Melnkalnē, Polijā un Serbijā) tika organizēti dažādi pasākumi sabiedrības informētības, ekspertu kapacitātes celšanas un likumdošanas pilnveidošnas jomās, lai cīnītos pret diskrimināciju seksuālās orientācijas vai dzimuma identitātes dēļ. Projekts tika realizēts pateicoties atsevišķu EP dalībvalstu finansējumam, un bija orientēts uz 2010. gadā pieņemtās „Eiropas Padomes Ministru komitejas rekomendācija (CM/Rec(2010)5) dalībvalstīm par pasākumiem cīņā pret diskrimināciju uz dzimumorientācijas vai dzimuma identitātes pamata”  ieviešanu.