Latvijas pārstāvi ievēl UNCTAD Konsultatīvajā padomē

01.10.2013. 19:55

27.septembrī pastāvīgais pārstāvis ANO Ženēvā Raimonds Jansons  ANO tirdzniecības un attīstības konferences (UNCTAD) Tirdzniecības un attīstības padomes 60.sesijā tika ievēlēts UNCTAD Konsultatīvajā padomē. Konsultatīvā padome  izveidota 2000.gadā, pamatojoties uz UNCTAD Bangkokas rīcības plānu, kas koncentrējas uz attīstības valstu vajadzībām globalizācijas kontekstā. Konsultatīvās padomes uzdevums ir sniegt UNCTAD ģenerālsekretāram rekomendācijas par Bangkokas rīcības plāna izpildi kapacitātes stiprinošās izglītības jomā jaunattīstības un pārejas ekonomikas valstīm. Konsultatīvajā padomē apstiprina  vēstniekus ANO, ņemot vērā reģionālās pārstāvības principu.