Infografika "Situācija valstīs ar ievērojamu patvēruma meklētāju skaitu"

19.02.2016. 13:16
Infografika "Situācija valstīs ar ievērojamu patvēruma meklētāju skaitu"

syria iraq