Infografika "Patvēruma meklētāji Latvijā"

19.08.2015. 12:13
Infografika "Patvēruma meklētāji Latvijā"

patveruma pilna