Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam 6. ikgadējais forums (angļu valodā)

25.05.2015. 10:58
Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam 6. ikgadējais forums (angļu valodā)

baltic sea strategy