Kā Latvija veicina pasaules attīstību?

30.04.2015. 11:33
Kā Latvija veicina pasaules attīstību?

Ka Latvija veicina pasaules attistibu