Jūrmalā notika BJVP darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību noslēdzošā sanāksme Latvijas prezidentūrā

19.06.2019. 13:47

2019.gada 13. – 14.jūnijā Jūrmalā notika BJVP darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību noslēdzošā sanāksme Latvijas prezidentūras BJVP ietvaros. Sanāksmes laikā notika diskusija par Zviedrijas prezidentūras laikā uzsākto projektu HOF-BSR “Bruģējot ceļu saskaņotam darbības ietvaram Baltijas jūras reģionā”, tā īstenošanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem.  

Sanāksmes dalībnieki pārrunāja arī Latvijas prezidentūras BJVP laikā Iekšlietu ministrijas izstrādātā projekta CAPE “Kompetenču veidošana, palīdzības sniegšana un kriminālvajāšana darba ekspluatācijas gadījumos Baltijas jūras reģionā” īstenošanas plānu. Projekts tika apstiprināts šī gada maijā, saņemot līdzfinansējumu 64 500 euro apmērā no BJVP Projektu atbalsta fonda. Projekts tiks īstenots no 2019.gada 2.septembra līdz 2021.gada 31.augustam Latvijas Iekšlietu ministrijas vadībā. Plānots, ka BJVP dalībvalstīs tiks veikti izpētes darbi un organizēti starpvalstu semināri par darbaspēka ekspluatācijas apkarošanu.

Sanāksmes dalībnieki apmainījās viedokļiem par BJVP dalībvalstīs veiktajiem pētījumiem par cilvēku tirdzniecības tēmas atspoguļojumu medijos.

Latvijas nacionālā koordinatore cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos, Iekšlietu ministrijas pārstāve Lāsma Stabiņa, darba grupas priekšsēdētājas pilnvaras nodeva Dānijas Ārlietu ministrijas pārstāvei. Dānijas pārstāve apliecināja gatavību turpināt Zviedrijas un Latvijas prezidentūru BJVP ietvaros uzsāktās iniciatīvas cīņai pret cilvēku tirdzniecību, darba grupas aktuālajā dienas kārtībā uzsvaru liekot uz darbaspēka ekspluatācijas apkarošanu Baltijas jūras reģionā.

Plašāka informācija par sanāksmi atrodama: http://www.cilvektirdznieciba.lv/lv/iekslietu-ministrija-novada-pedejo-darba-grupas-cinai-pret-cilveku-tirdzniecibu-sanaksmi-latvijas-prezidenturas-baltijas-juras-valstu-padome-ietvaros/228