Baltijas valstu un Ziemeļvalstu eksperti diskutēja par darba ekspluatāciju un piespiedu darbu kā cilvēku tirdzniecības formu

10.06.2019. 13:53

2019.gada 6. un 7.jūnijā Rīgā, Latvijas prezidentūras BJVP ietvaros, norisinājās starptautiska konference, kas iepazīstināja ar Baltijas un Ziemeļvalstu pieredzi darba ekspluatācijas risku atpazīšanā un novēršanā, kā arī Eiropas mēroga un globālajām darba ekspluatācijas un novēršanas tendencēm.

Konference tika veltīta diskusijām par darba ekspluatāciju un piespiedu darbu kā cilvēku tirdzniecības formu. Konferences mērķis bija mudināt uzņēmumus integrēt cilvēktiesību un korporatīvās atbildības ievērošanu savā ikdienas darbībā, izstrādāt un ieviest politikas dokumentus un praktiskas vadlīnijas uzņēmējiem, lai nodrošinātu taisnīgus darba apstākļus saskaņā ar nacionālo likumdošanu un starptautiskajām konvencijām.

Konferenci rīkoja Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā un Iekšlietu ministrija. Plašāka informācija atrodama: https://www.norden.lv/jaunumi/konference-par-korporativo-atbildibu-un-darbaspeka-ekspluatacijas-noversanu/