Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rīko starptautisku semināru un darba grupas sanāksmi

28.05.2019. 10:15

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, īstenojot Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē (BJVP) prioritātes, 2019.gada 27. un 28.maijā Rīgā organizē starptautisku semināru par aprites cikla pieejas izmantošanu publiskajos iepirkumos un BJVP Ilgtspējīgas attīstības ekspertu darba grupas sanāksmi.

Aprites cikla izmantošana iepirkumos ir viens no aprites ekonomikas ieviešanas instrumentiem. Tā pieeju raksturo preces ilgtspējas un izmaksu vai ietekmes uz apkārtējo vidi aprēķināšana, sākot no izejvielu ieguves, resursu ražošanas, līdz atkritumu aizvākšanai, pakalpojuma izbeigšanai vai izmantošanai. BJVP Ilgtspējīgas attīstības ekspertu darba grupas sanāksmes dalībnieki diskutēs par darba grupas jaunā mandāta projektu.

Plašāka informācija pieejama: http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=27451