Latvijas Nacionālajā bibliotēkā uzsver kultūras mantojuma digitālās iespējas

22.05.2019. 13:35

Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē (BJVP) ietvaros 2019.gada 21.-22.maijā  Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notiek starptautiska konference “Kultūras mantojums digitālajā vidē: veidojot sadarbības tīklu Baltijas reģionā”. Konferences dalībnieki apspriež ar digitālo mantojumu saistītas tēmas, kas kopīgas Baltijas jūras reģionam: esošie un nākotnes sadarbības tīkli, projekti kopīgai pētniecībai, digitalizācijai, digitālajai repatriācijai un digitālo rīku izveidei, kas veicinātu iestāžu mērķtiecīgu attīstību gan reģionā, gan ārpus tā.

Plašāka informācija par LNB konferenci pieejama: https://lnb.lv/lv/starptautiska-konference-par-kulturas-mantojumu-digitalaja-vide