Rīgā notika BJVP ekspertu grupas sadarbībai riska grupas bērnu jautājumos tikšanās

13.05.2019. 14:23

Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomē (BJVP) ietvaros 2019. gada 7. un 8. maijā Rīgā notika BJVP ekspertu grupas sadarbībai riska grupas bērnu jautājumos (CBSS Expert Group on Children at Risk) sanāksme Labklājības ministrijas pārstāvju vadībā.

Tikšanās dalībnieki atzinīgi novērtēja Promise projektu augsto pievienoto vērtību. Promise projektiem ir vadošā loma Barnahus (“Bērna māja”) modeļa ieviešanā Eiropā. Gandrīz visās Baltijas jūras reģiona valstīs darbojas Barnahus, kas nodrošina visaptverošu aprūpi un atbalstu no vardarbības cietušiem bērniem un vardarbības lieciniekiem, uzsverot efektīvas daudznozaru un starpresoru sadarbības vērtību. Ekspertu grupas dalībnieki secināja, ka Baltijas jūras reģiona valstis saskaras ar līdzībām problēmjautājumu risināšanā. Pirms 20 gadiem izveidotā ekspertu darba grupa sniedz būtisku ieguldījumu reģiona valstu ilgtermiņa sadarbībā.

Šī bija ekspertu grupas noslēdzošā tikšanās Latvijas prezidentūras BJVP ietvaros. Grupas dalībnieki izteica pateicību Latvijas prezidentūrai par sekmīgu darba grupas vadību un iesākto iniciatīvu turpināšanu visaptverošas un ilgtspējīgas bērnu aizsardzības sistēmas pilnveidošanā.

Informācijas avots: BJVP sekretariāts Stokholmā, https://www.cbss.org/