Latvijas prezidentūras BJVP ietvaros notiek ilgtspējīgas jūrlietu ekonomikas attīstībai veltīta starptautiska konference

03.04.2019. 11:48

Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomes (BJVP) Ilgtspējīgas jūrlietu ekonomikas ekspertu grupas ietvaros 2019. gada 3. un 4. aprīlī Jūrmalā notiek konference “Ilgtspējīgas jūrlietu ekonomikas attīstība: Baltijas jūras reģiona mazo un vidējo ostu izaicinājumi un iespējas”, kas tiek organizēta sadarbībā ar BJVP sekretariātu un Eiropas Komisijas Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorātu (DG MARE).

Konferences dalībnieki dalīsies zināšanās un pieredzē par tādiem jautājumiem kā mazo un vidējo ostu pašreizējās iespējas, izaicinājumi, risinājumi un labā prakse. Konferences ietvaros tiks izskatīti ilgtspējīgas Eiropas Savienības (ES) Zilās izaugsmes jautājumi kontekstā ar ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam Rīcības plāna aktualizēšanu.

Informācijas avots: Satiksmes ministrija, http://sam.gov.lv/?cat=8&art_id=8819