Rīgas vadlīnijas sadarbībai starp Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm un Ķīnu

07.11.2016. 14:06

2016. gada 5. novembrī Rīgā, Latvijā, notika piektā Centrāleiropas un Austrumeiropas (turpmāk – “CAE”) valstu un Ķīnas valdību vadītāju sanāksme. Sanāksmē piedalījās Latvijas Republikas Ministru prezidents Māris Kučinskis, Ķīnas Tautas Republikas premjers Li Kecjans (Li Keqiang), Albānijas Republikas premjerministrs Edi Rama (Edi Rama), Bosnijas un Hercegovinas Ministru padomes priekšsēdētājs Deniss Zvizdičs (Denis Zvizdić), Horvātijas Republikas premjerministrs Andrejs Plenkovičs (Andrej Plenković), Čehijas Republikas premjerministrs Bohuslavs Sobotka (Bohuslav Sobotka), Igaunijas Republikas premjerministrs Tāvi Reivass (Taavi Rõivas), Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns (Viktor Orbán), Lietuvas Republikas premjerministrs Aļģirds Butkēvičs (Algirdas Butkevičius), Maķedonijas Republikas premjerministrs Emils Dmitrijevs (Emil Dmitriev), Polijas Republikas premjerministre Beata Šidlo (Beata Szydlo), Rumānijas premjerministrs Dačans Čološs (Dacian Ciolos), Serbijas Republikas premjerministrs Aleksandars Vučičs (Aleksandar Vučić), Slovākijas Republikas premjerministrs Roberts Fico (Robert Fico), Slovēnijas Republikas premjerministrs Miro Cerars (Miro Cerar), Melnkalnes premjerministra vietnieks un informācijas, sabiedrības un telekomunikācijas ministrs Vujica Lazovičs (Vujica Lazović) un Bulgārijas ārlietu ministrs Daniels Mitovs (Daniel Mitov). Viņi izteica atzinību un pateicību Latvijai par tās centieniem kā uzņēmējvalstij nodrošināt sanāksmes panākumus. Kā novērotāji piedalījās pārstāvji no ES institūcijām, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas, Austrijas, Baltkrievijas, Grieķijas un Šveices.

Sanāksmes Dalībnieki (turpmāk – “Dalībnieki”) izvērtēja būtisko progresu un rezultātus, kas sasniegti sadarbībā starp Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm un Ķīnu (turpmāk – “16+1 sadarbība") kopš šī formāta izveides 2012. gadā, kā arī pauda atzinību par Vidēja termiņa programmas un Sudžou vadlīniju sadarbībai starp Ķīnu un Centrālās un Austrumeiropas valstīm īstenošanu (skat. pielikumu).

Dalībnieki atzina, ka 16+1 sadarbība ir pierādījusi savu dzīvotspēju, paplašinot 17 valstu sadarbības apjomu un intensitāti, un ir sasniegusi lielāku briedumu un gatavību nest augļus. Dalībnieki no jauna apstiprināja nodomu attīstīt efektīvu, praktisku un ilgstošu 16+1 sadarbību, veidot partnerību, ko raksturo atklātība, iekļaujoša attieksme un savstarpējs ieguvums, kā arī attīstīt sinerģiju starp 16+1 sadarbības formātu un ES-Ķīnas Visaptverošo stratēģisko partnerību, tostarp ES-Ķīnas Savienojamības platformu.

Dalībnieki kopīgi formulēja un apstiprināja Rīgas vadlīnijas sadarbībai starp Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm un Ķīnu ar tēmu “Savienojamība, inovācija, iekļaujoša un kopīga attīstība”, lai paplašinātu pašreizējo sadarbību un sekmētu sadarbību jaunās jomās, un apstiprināja, ka tās īstenošana notiks saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību aktiem un – ES dalībvalstīs – atbilstoši attiecīgajiem ES tiesību aktiem.

1. Dalībnieki atbalsta to, ka Ungārija rīko sesto CAE valstu un Ķīnas valdību vadītāju sanāksmi 2017. gadā.

2. Dalībnieki atzinīgi vērtē Vidēja termiņa programmas vadošo un veicinošo lomu 16+1 sadarbības stiprināšanā un pauž gatavību turpināt šīs programmas īstenošanu, ņemot vērā attiecīgos apstākļus, vajadzības un prioritātes

3. 16+1 Nacionālo koordinatoru sanāksmes 2017. gadā notiks attiecīgi Ķīnā un Ungārijā

4. Tirdzniecība un investīcijas

 1. Dalībnieki veicina un atbalsta progresu pašreizējās ES un Ķīnas sarunās par ambiciozu un visaptverošu investīciju līgumu, kas sniegs ievērojamu ieguldījumu CAE valstu un Ķīnas sadarbībai investīciju jomā, radot šo valstu uzņēmumiem savstarpēji labvēlīgu investīciju vidi un tirgus piekļuvi.
 2. Ķīnas un CAE valstu Investīciju un tirdzniecības izstāde notiks Ningbo, Ķīnā, Ķīnas Starptautiskā patēriņa preču gadatirgus laikā 2017. gada jūnijā.
 3. 2017. gada Ķīnas Investīciju forums notiks Čehijā.
 4. Dalībnieki atzīst, ka mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ir svarīga nozīme tirdzniecības un investīciju sadarbības rosināšanā, un apņemas veicināt kontaktu veidošanu un sadarbību starp CAE valstu un Ķīnas MVU. Dalībnieki atbalsta CAE valstu un Ķīnas MVU piedalīšanos Ķīnas Starptautiskajā mazo un vidējo uzņēmumu gadatirgū 2017. gadā un piekrīt apsvērt iespēju izveidot 16+1 MVU asociāciju.
 5. Dalībnieki atbalsta turpmāku sadarbību, lai paplašinātu tirdzniecību ar e-komercijas platformu palīdzību un mudinātu Ķīnas un CAE valstu uzņēmumus veicināt augstas kvalitātes un valstij raksturīgu ražojumu eksportu un importu, izmantojot e-komerciju.

5. Savienojamība

 1. Dalībnieki atzīst Eiropas un Āzijas savienojamības svarīgumu un visaptverošo raksturu, vēlreiz apstiprinot atbalstu panākumiem, kas sasniegti ES un Ķīnas Savienojamības platformas ietvaros. Tie atzīst nepieciešamību un atzīmē vēlmi pielikt kopīgas pūles, lai attīstītu sinerģiju starp “Joslas un ceļa” iniciatīvu un tādām ES iniciatīvām kā Trans-Eiropas transporta tīkls (TEN-T).

 2.  Dalībnieki atzīmē 16+1 formāta sadarbības panākumus transporta un loģistikas jomā, uzsverot šīs sadarbības nozīmīgumu. Dalībnieki atbalsta informācijas apmaiņas par transporta un loģistikas pakalpojumiem veicināšanu, kā arī divpusējās un daudzpusējās sadarbības stiprināšanu, lai attīstītu integrētus transporta koridorus starp Eiropu un Āziju.

 3. Dalībnieki atbalsta transporta maršrutu attīstību starp Eiropu un Āziju, tostarp pastiprinot Eiropas-Ķīnas starptautiskos dzelzceļa konteineru pārvadājumu attīstību, lai kravas varētu pārvadāt abos virzienos. Dalībnieki pauž atbalstu multimodālo loģistikas centru izveidei CAE valstīs un teritorijās, kas saistītas ar Eirāzijas sauszemes tilta dzelzceļa maršrutu, kā arī starptautisko piegādes ķēžu un robežšķērsošanas noteikumu pilnveidošanai transporta koridoros atbilstoši nacionālajām un ES kompetencēm.

 4. Dalībnieki atzinīgi vērtē Serbijas gūtos panākumus, tai uzņemoties atbildību izveidot CAE valstu un Ķīnas asociāciju sadarbībai transporta un infrastruktūras jomā, kā arī atbalsta attiecīgo CAE valstu un Ķīnas iestāžu, uzņēmumu un organizāciju brīvprātīgu piedalīšanos šīs asociācijas darbā.

 5. Dalībnieki pauž gandarījumu par Latvijas nodibināto CAE valstu un Ķīnas sekretariātu sadarbībai loģistikas jomā un izveidoto virtuālo informācijas platformu www.ceec-china-logistics.org, kā arī atbalsta Sekretariāta vadošo lomu sadarbības koordinēšanā un veicināšanā loģistikas jomā.

 6. Dalībnieki atbalsta CAE valstu un Ķīnas sadarbības padziļināšanu regulāru avioreisu un vispārēja gaisa transporta jomā un augsti vērtē tiešo reisu uzsākšanu starp Šanhaju, Čengdu un Prāgu, kā arī starp Pekinu un Varšavu. Dalībnieki aicina abu pušu lidsabiedrības atklāt jaunus maršrutus un reisus starp CAE valstīm un Ķīnu. Tiks apspriesta iespēja Čehijā sarīkot CAE valstu un Ķīnas Civilās aviācijas forumu.

 7. Dalībnieki pauž gandarījumu par Baras–Belgradas dzelzceļa posma modernizāciju un ātrgaitas dzelzceļa tīkla turpmāku attīstību 16+1 sadarbības formāta ietvaros, lai uzlabotu Baras ostas saikni ar moderno dzelzceļa tīklu Centrāleiropā un Austrumeiropā.

 8. 2017. gadā CAE valstīs notiks otrā CAE valstu un Ķīnas transporta ministru sanāksme.

 9. 2017. gadā Ķīna, Ungārija, Serbija un Maķedonija organizēs trešo darba grupas sanāksmi Serbijā, kā paredzēts Pamatlīgumā par sadarbību muitas procedūru atvieglošanai starp Ķīnas, Ungārijas, Serbijas un Maķedonijas muitas dienestiem. Dalībnieki augsti novērtē Poliju par tās dalību ES-Ķīnas viedo un drošo tirdzniecības ceļu (China-EU Smart and Secure Trade Lanes, SSTL) projekta trešajā posmā. Vairāk CAE valstu tiek mudinātas piedalīties SSTL izmēģinājuma projektā un citos ES-Ķīnas Stratēģiskās muitas sadarbības projektos, ja tās atbilst prasībām, kas balstītas uz kopēju mērķi un principiem par savstarpēju informācijas apmaiņu, savstarpēju pārbaužu atzīšanu un sasvstarpēju sadarbību normatīvo aktu ievērošanas kontrolē.

 10. Sestā Ķīnas, Ungārijas un Serbijas transporta infrastruktūras apvienotās darba grupas sanāksme notiks 2017. gada maijā Ungārijā

6. Sadarbība rūpniecības, enerģētikas, zinātnes un tehnoloģiju jomās

 1. Dalībnieki apsveic un atbalsta sadarbību Baltijas, Adrijas un Melnās jūras ostu teritoriju jautājumos starp CAE valstīm un Ķīnu, kā arī CAE valstu un Ķīnas Sekretariāta jūrlietu jautājumos izveidi Polijā, lai veicinātu sadarbību starp lielākajām piekrastes ostām, atbalstītu piekrastes rūpniecības klasteru izveidi un rosinātu sadarbību infrastruktūras, tostarp dzelzceļu, ceļu, ūdensceļu un loģistikas centru attīstībai.

 2. Dalībnieki atbalsta Rumānijas iniciatīvu drīzumā nodibināt CAE valstu un Ķīnas Centru dialogam un sadarbībai enerģētikas projektos, un aicina CAE valstu un Ķīnas attiecīgās iestādes, uzņēmumus un organizācijas, kā arī citus partnerus iesaistīties tā darbībā pēc brīvprātības principa, kā arī atbalstīt Centra darbību, lai veicinātu sadarbību enerģētikas jomā. 2017. gada pirmajā ceturksnī Bukarestē notiks pirmais 16+1 Enerģētikas gadatirgus un izstāde.

 3. 2017. gadā CAE valstīs notiks otrā CAE valstu un Ķīnas konference par sadarbību inovācijas jomā.

 4. Dalībnieki atbalsta CAE valstu un Ķīnas Tehnoloģiju pārneses centra izveidi Bratislavā, Slovākijā.

 5. Dalībnieki atbalsta CAE valstu un Ķīnas vides aizsardzības iestādes, tām aktivizējot pieredzes apmaiņu 16+1 sadarbības ietvaros, un to sadarbības ar trešajām pusēm iespēju izpēti.

7. Sadarbība finanšu jomā

 1. CAE valstu finanšu iestādes un uzņēmumi tiek aicināti veikt brīvprātīgus ieguldījumus uzņēmuma Sino-CEE Finance Holding Company Ltd. izveidotajā investīciju fondā, lai kopīgi sekmētu CAE valstu un Ķīnas sadarbību savienojamības jomā un saistītajās nozarēs.

 2. Dalībnieki mudina Ķīnas bankas attīstīt savu darbību CAE valstīs un otrādi. Dalībnieki atbalsta regulārāku apmaiņu un sadarbību starp finanšu regulēšanas un uzraudzības iestādēm.

 3. Dalībnieki mudina Ķīnas finanšu iestādes, tostarp Zīda ceļa fondu, aktīvi paplašināt investīcijas un sadarbību ar atbilstošām iestādēm CAE valstīs, kā arī sniegt finansiālu atbalstu CAE valstu un Ķīnas sadarbībai.

 4. Dalībnieki atbalsta CAE valstu un Ķīnu praktiskās sadarbības veicināšanu Eiropas Rekonstrukcijas un investīciju bankas projektos, tostarp ar trešajām pusēm citās valstīs un reģionos.

 5. 2017. gadā darbību uzsāks CAE valstu un Ķīnas Investīciju sadarbības fonda otrais posms.

 6. Dalībnieki pauž gatavību apsvērt iespēju nodibināt CAE valstu un Ķīnas Starpbanku asociāciju (China-CEEC Inter-Bank Association) un aicina CAE valstu iestādes iesaistīties tās darbībā pēc brīvprātības principa.

8. Sadarbība lauksaimniecības un mežsaimniecības jomās

 1. 2017. gadā Slovēnijā notiks 12. CAE valstu Ķīnas Lauksaimniecības nozares tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības forums un piektā CAE valstu un Ķīnas Lauksaimniecības sadarbības veicināšanas asociācijas konsultatīvās padomes sanāksme, lai tālāk attīstītu lauksaimniecības preču tirdzniecību un ekonomisko sadarbību starp CAE valstīm un Ķīnu.

 2. Ķīna aicina CAE valstu delegācijas piedalīties Ķīnas 15. Starptautiskajā lauksaimniecības tirdzniecības gadatirgū, kas 2017. gada otrajā pusē notiks Ķīnā.

 3. Ķīna turpinās nodrošināt bezmaksas izstāžu platību CAE valstu augstākās kvalitātes vīniem un citiem alkoholiskajiem dzērieniem Valsts lauksaimniecības izstāžu centrā. 2017. gada aprīlī Mostaras Starptautiskajā tirdzniecības gadatirgū Bosnijā un Hercegovinā notiks CAE valstu un Ķīnas Lauksaimniecības produktu un vīna gadatirgus.

 4. Dalībnieki atzīst, ka investīcijas un sadarbība lauksaimniecībā veicinās lauksaimniecības attīstību gan CAE valstīs, gan Ķīnā, ļaujot pilnībā izpausties to savstarpēji papildinošajām priekšrocībām. Dalībnieki atbalsta tādu CAE valstu un Ķīnu lauksaimniecības preču tirdzniecību veicinošu pasākumu paplašināšanu kā starptautiskas lauksaimniecības izstādes un informācijas apmaiņa attiecībā uz piekļuvi lauksaimniecības tirgiem.

 5. Dalībnieki aicina strādāt pie protokolu parakstīšanas starp CAE valstīm un Ķīnu par tādu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu karantīnu un tādu augu un augu izcelsmes produktu karantīnu, kas paredzēti eksportam uz Ķīnu.

 6. Dalībnieki atzinīgi vērtē Slovēnijas iniciatīvu izveidot koordinācijas mehānismu CAE valstu un Ķīnas sadarbībai mežsaimniecības jomā, atbalsta CAE valstu un Ķīnas Mežsaimniecības sadarbības koordinācijas mehānisma Rīcības plāna īstenošanu, kā arī atbalsta aktīvāku sadarbību ilgtspējīgas mežsaimniecības, daudzfunkcionālas meža apsaimniekošanas, meža izpētes un mežsaimniecības izglītības, kokapstrādes un mežsaimniecības produktu tirdzniecības jomās starp CAE valstīm un Ķīnu. Dalībnieki atbalsta CAE valstu un Ķīnas augsta līmeņa sanāksmes par sadarbību mežsaimniecībā regulāru rīkošanu.

 7. Dalībnieki atbalsta līgumu parakstīšanu starp CAE valstīm un Ķīnu par sadarbības stiprināšanu ūdens resursu pārvaldības un lauksaimniecības irigācijas jomā, kā arī par divpusējas un daudzpusējas apmaiņas padziļināšanu ar ūdens resursiem saistītās jomās.

9. Sadarbība kultūras, izglītības, tūrisma, sporta un jaunatnes sadarbības jomās

 1. Dalībnieki vienojas noteikt 2017. gadu par CAE valstu un Ķīnas mediju sadarbības gadu, un, ņemot to vērā, stiprināt kontaktus mediju starpā, sarīkot mediju sadarbības forumu, organizēts CAE valstu un Ķīnas žurnālistu apmaiņas vizītes, aicināt CAE valstu un Ķīnas mediju firmas uzņemt reklāmas video, dokumentālas filmas un veidot citus multimediju produktus dažādās 16+1 valstīs un izvērtēt kopražojuma iespējas.

 2. Sekretariāts turpinās aicināt CAE valstu augstākās amatpersonas apmeklēt Ķīnu 2017. gadā.

 3. 2017. gadā CAE valstīs notiks piektais CAE valstu un Ķīnas Izglītības politikas dialogs un ceturtā CAE valstu un Ķīnas Augstāko izglītības iestāžu konsorcija sanāksme.

 4. 2017. gadā Ķīnā notiks trešais CAE valstu un Ķīnas Kultūras sadarbības forums.

 5. 2017. gadā Ķīnā tiks organizēti CAE valstu un Ķīnas Kultūras sezonas pasākumi.

 6. 2017. gadā Ķīnā notiks otrais CAE valstu un Ķīnas Kultūras un radošo nozaru forums.

 7. 2017. gadā Ķīnā notiks trešā CAE valstu un Ķīnas Deju vasaras nometne.

 8. Dalībnieki atbalsta CAE valstis un Ķīnu, tām īstenojot kopīgus projektus literatūras darbu savstarpējā tulkošanā un izdošanā.

 9. Dalībnieki aicina un atbalsta CAE valstis un Ķīnu kopīgu projektu īstenošanā tādās jomās kā vēstures un kultūras mantojuma aizsardzība, sadarbība arheoloģijā, izstāžu apmaiņa un darbinieku apmācība.

 10. 2017. gadā Ķīnā notiks ceturtais CAE valstu un Ķīnas augsta līmeņa domnīcu simpozijs.

 11. 2017. gadā Serbijā notiks Kultūras mantojuma forums.

 12. Dalībnieki atzīst CAE valstu un Ķīnas sadarbības tūrisma jomā īpašo nozīmību un atbalsta turpmāku starpvalstu sadarbību ar tādu mehānismu palīdzību kā pieredzes apmaiņa tūrisma jomā, savstarpēju tūrisma braucienu veicināšana un reģionālu tūrisma produktu izveide. Dalībnieki apņemas atbalstīt CAE valstis un Ķīnu pasākumu īstenošanā, lai atvieglotu iedzīvotāju mobilitāti starp CAE valstīm un Ķīnu.

 13. 2017. gadā Sarajevā, Bosnijā un Hercegovinā, notiks ceturtā CAE valstu un Ķīnas Augsta līmeņa konference par sadarbību tūrismā.

 14. Dalībnieki atbalsta jaunatnes savstarpējo apmaiņas programmu stiprināšanu. 2017. gadā Rumānijā notiks trešais CAE valstu un Ķīnas Jauno politisko līderu forums.

 15. 2017. gadā notiks otrais CAE valstu un Ķīnas Literatūras forums.

 16. Dalībnieki aicina CAE valstis un Ķīnu uz savstarpēju kultūras centru izveidi.

 17. Dalībnieki izvērtēs iespēju izveidot CAE valstu un Ķīnas kultūras sadarbības koordinācijas centru Maķedonijā.

 18. Dalībnieki atbalsta apmaiņas paplašināšanu sporta jomā un jaunu sadarbības iespēju izvērtēšanu.

 19. Ķīnas Jaunatnes federācija ielūgs CAE valstu jauniešus piedalīties Nākotnes tilta (Bridge of Future) jaunatnes nometnēs un darbnīcās.

 20. Dalībnieki atbalsta ķīniešu Jaunā gada (Happy Spring Festival) pasākumu rīkošanu CAE valstīs.

10. Sadarbība veselības jomā

 1. Dalībnieki atbalsta dažādu veidu pasākumus un projektus, kas tiks organizēti CAE valstu un Ķīnas Asociācija sadarbības veicināšanai veselības jomā, vienlaikus paužot atbalstu arī CAE valstu un Ķīnas medicīnas iestāžu tiešas sadarbības stiprināšanai.

 2. Dalībnieki turpina atbalstīt Čehiju, Ungāriju, Maķedoniju, Melnkalni, Lietuvu un citas CAE valstis, kurās tiek pētītas iespējas attīstīt tradicionālo Ķīnas medicīnu, savukārt Ķīna sniegs tām nepieciešamo tehnisko palīdzību.

 3. Ievērojot veselības aprūpes sistēmu daudzveidību, nacionālās īpatnības un tiesisko bāzi, Dalībnieki atbalsta CAE valstu un Ķīnas sadarbību veselības industrijas jomā un aicina abu pušu medicīnas un veselības aizsardzības nozares uzņēmumus uz tiešu sadarbību.

 4. 2017. gadā Ungārijā notiks trešais CAE valstu un Ķīnas veselības ministru forums.

11. Pašvaldību sadarbība

 1. 2017. gadā Bulgārijā notiks trešā CAE valstu un Ķīnas Pašvaldību vadītāju asociācijas darba sanāksme.

 2. 2018. gadā Bulgārijā notiks ceturtais CAE valstu un Ķīnas Pašvaldību vadītāju forums.

 3. Dalībnieki aicina uz un atbalsta CAE valstu un Ķīnas galvaspilsētu sadarbību un to mēru vizīšu apmaiņu.

 4. Dalībnieki aicina uz CAE valstu un Ķīnas sadarbību municipālā līmenī un atbalsta provinču, reģionu un vietējo pašvaldību partnerību.

 

Pielikums

Sudžou vadlīniju sadarbībai starp Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm un Ķīnu pasākumu ieviešana

 1. 2016. gada janvārī Ķīnas Nacionālajā muzejā Pekinā, Ķīnā, notika izstāde “Rumānijas dārgumi”.

 2. 2016. gada februārī Pekinā, Ķīnā, notika Sekretariāta sadarbībai starp Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm un Ķīnu un CAE valstu vēstniecību Ķīnā pirmā ceturkšņa sanāksme.

 3. 2016. gada februārī Pekinā, Ķīnā, notika preses konference, kas tika veltīta CAE valstu un Ķīnas iedzīvotāju savstarpējo kontaktu un kultūras apmaiņai 2016. gadā.

 4. 2016. gada februārī Sofijā, Bulgārijā, notika CAE valstu un Ķīnas Kultūras sadarbības asociācijas otrā sanāksme.

 5. 2016. gada februārī un martā Igaunijas galvaspilsētā Tallinā, Horvātijas galvaspilsētā Zagrebā un Čehijas galvaspilsētā Prāgā notika ķīniešu Jaunā gada pasākumi.

 6. 2016. gada martā Ļubļanā, Slovēnijā, notika domnīcu tikšanās “E-reģioni Jaunajā e-dzintara un Jaunajā e-zīda ceļā” (eRegions on the New eAmber and New eSilk Roads).

 7. 2016. gadā Budapeštā, Ungārijā, tika atklāts Ķīnas Nacionālās tūrisma administrācijas reģionālais centrs.

 8. 2016. gada aprīlī Pekinā, Ķīnā, notika Sekretariāta sadarbībai starp Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm un Ķīnu un CAE valstu vēstniecību Ķīnā otrā ceturkšņa sanāksme.

 9. 2016. gada maijā Bosnijā un Hercegovinā notika 16+1 Sarajevas Biznesa forums.

 10. 2016. gada maijā Sudžou, Ķīnā, notika CAE valstu un Ķīnas Augstāko tiesu prezidentu konference.

 11. 2016. gada maijā Pekinā, Ķīnā, notika CAE valstu un Ķīnas forums sadarbībai mākslas jomā.

 12. 2016. gada maijā Rīgā, Latvijā, notika pirmā CAE valstu un Ķīnas transporta ministru sanāksme. Tika nodibināts CAE valstu un Ķīnas Sekretariāts sadarbībai loģistikas jomā un tika pieņemta “Rīgas deklarācija ciešākai CAE valstu un Ķīnas sadarbībai loģistikas jomā”.

 13. 2016. gada maijā Pekinā, Ķīnā, CAE valstu tūrisma organizāciju darbinieki piedalījās pirmajā Pasaules konferencē “Tūrisms attīstībai”.

 14. 2016. gada maijā Ļubļanā, Slovēnijā notika pirmā CAE valstu un Ķīnas un augsta līmeņa sanāksme par sadarbību mežsaimniecības jomā un CAE valstu un Ķīnas Mežsaimniecības biznesa forums.

 15. 2016. gada maijā Budapeštā, Ungārijā, notika pirmais CAE valstu un Ķīnas Literatūras forums.

 16. 2016. gada maijā CAE valstu žurnālistu delegācija apmeklēja Ķīnu - Guandunas (Guangdong) un Dzjansji (Jiangxi) provinces, kā arī Pekinu.

 17. 2016. gada jūnijā Ningbo (Ningbo), Ķīnā, notika otrā CAE valstu un Ķīnas Ministru konference par tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības veicināšanu, CAE valstu un Ķīnas Investīciju un tirdzniecības izstāde un trešā CAE valstu un Ķīnas Investīciju veicināšanas aģentūru kontaktmehānisma sanāksme.

 18. 2016. gada jūnijā Tangšanā (Tangshan), Ķīnā, notika trešā CAE valstu un Ķīnas pašvaldību vadītāju sanāksme un otrā CAE valstu un Ķīnas pašvaldību vadītāju asociācijas darba sanāksme.

 19. 2016. gada jūnijā Sudžou (Suzhou), Ķīnā, notika otrais CAE valstu un Ķīnas veselības ministru forums.

 20. 2016. gada jūnijā Haikou (Haikou), Ķīnā, notika septītā CAE valstu un Ķīnas nacionālo koordinatoru sanāksme.

 21. 2016. gada jūnijā Belgradā, Serbijā, notika pirmais CAE valstu un Ķīnas kultūras un radošo nozaru forums.

 22. 2016. gada jūnijā Ķīnas skatuves mākslas nozares delegācija ieradās ceturtajā vizītē Slovēnijā, Slovākijā un Ungārijā, lai iegādātos programmas.

 23. 2016. gada jūnijā ievērojami CAE valstu gleznotāji apmeklēja Guidžou (Guizhou) provinci Ķīnā.

 24. 2016. gada jūlijā un augustā Ķīnā notika otrā Ķīnas un CAE valstu vasaras deju nometne.

 25. 2016. gada augustā CAE valstu vecāko amatpersonu delegācija apmeklēja Fudzjaņas (Fujian) provinci un Ninsja (Ningxia) autonomo reģionu, Ķīnā.

 26. 2016. gadā Pekinā, Ķīnā, notika Pekinas Starptautiskais grāmatu gadatirgus, kur CAE valstis piedalījās kā goda viesi.

 27. 2016. gada septembrī Belgradā, Serbijā, notika Ķīnas-Ungārijas-Serbijas kopīgās darba grupas sadarbībai transporta infrastruktūras jomā piektā sanāksme.

 28. 2016. gada septembrī Sofijā, Bulgārijā, notika CAE valstu un Ķīnas galvaspilsētu mēru forums.

 29. 2016. gada oktobrī Pekinā, Ķīnā, notika Sekretariāta sadarbībai starp Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm un Ķīnu un CAE valstu vēstniecību Ķīnā trešā ceturkšņa sanāksme.

 30. 2016. gada oktobrī Varšavā, Polijā, notika ceturtais CAE valstu un Ķīnas Izglītības politikas dialogs un trešās CAE valstu un Ķīnas Augstākās izglītības iestāžu konsorcija darba konsultācijas.

 31. 2016. gada oktobrī Polija un Bulgārija piedalījās Ķīnas Starptautiskajā mazo un vidējo uzņēmumu gadatirgū Guaņdžou (Guangzhou), Ķīnā.

 32. 2016. gada oktobrī Ķīnā viesojās CAE valstu starptautisko operas festivālu mākslinieciskie direktori.

 33. 2016. gada oktobrī Krakovā, Polijā, notika pirmais CAE valstu un Ķīnas nemateriālā kultūras mantojuma ekspertu forums.

 34. 2016. gada oktobrī Ķīna kā partnervalsts piedalījās Brno Starptautiskajā mašīnbūves gadatirgū Čehijā.

 35. 2016. gada oktobrī Budapeštā, Ungārijā, notika CAE valstu un Ķīnas politisko partiju dialogs.

 36. 2016. gada oktobrī Rīgā, Latvijā, notika astotā CAE valstu un Ķīnas nacionālo koordinatoru sanāksme.

 37. 2016. gada oktobrī Plovdivā, Bulgārijā, notika Sadarbības forums mākslas jomā, kura laikā tika nodibināta CAE valstu un Ķīnas deju kultūras savienība.

 38. 2016. gada novembrī Rīgā, Latvijā, notika piektās CAE valstu un Ķīnas valdību vadītāju sanāksmes (samita) pavadošie pasākumi – sestais 16+1 Biznesa forums, 16+1 Domnīcu konference, kā arī Seminārs par sinoloģijas jautājumiem un ķīniešu valodas apmācību CAE valstīs.

 39. 2016. gada novembrī Prāgā, Čehijā, notika Ķīnas Investīciju forums.

 40. 2016. gada novembrī Kuņminā (Kunming), Ķīnā, notika 11. CAE valstu un Ķīnas Lauksaimniecības produktu tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības forums.

 41. 2016. gada novembrī Kuņminā (Kunming), Ķīnā, notika trešā CAE valstu un Ķīnas Asociācijas lauksaimniecības sadarbības veicināšanai sanāksme.

 42. 2016. gada novembrī Dzjansu (Jiangsu) provincē, Naņdzjinā (Nanjing), Ķīnā, notika CAE valstu un Ķīnas konferences par sadarbību inovācijas jomā. Tika oficiāli nodibināts CAE valstu un Ķīnas tehnoloģiju pārneses virtuālais centrs.

 43. 2016. gada novembrī Šanhajā, Ķīnā, notika Ķīnas Starptautiskais tūrisma gadatirgus.

 44. 2016. gada novembrī Cigun (Qigong) veselības uzturēšanas sistēmas speciālistu grupa apmeklēja Slovēniju un Serbiju, kur notika informatīvi pasākumi un meistarklases.

 45. Horvātijā notika CAE valstu un Ķīnas augsta līmeņa konference par sadarbību tūrisma jomā.

 46. 2016. gada decembrī Ķīnā notiks Sekretariāta sadarbībai starp Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm un Ķīnu un CAE valstu vēstniecību Ķīnā ceturtā ceturkšņa sanāksme, kā arī CAE valstu un Ķīnas iedzīvotāju kontaktu un kultūras apmaiņas gada noslēguma pasākums.

 


Preses kontaktiem:
Komunikācijas grupa
Krišjāņa Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395
Tālrunis: (371) 67016 272;
Fakss: (371) 67828 121
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Mājaslapa: www.mfa.gov.lv
Seko līdzi Ārlietu ministrijai: twtricon-facebookicon-flickricon instagramytb

baneris final vestniecibam Pierakstīties uz Ārlietu dienesta ziņu saņemšanu e-pastā