Attīstības sadarbības projekti 2009.gadā

21.01.2010. 15:51

PROJEKTI, KAS ĪSTENOTI PAR DIVPUSĒJĀS ATTĪSTĪBAS SADARBĪBAS 2009. GADA LĪDZEKĻIEM

Nosaukums

Īstenotājs

Laiks/Vieta

Apraksts

ĀM finansējums

(LVL)

Gruzijas migrācijas un pilsonības jomas kapacitātes stiprināšana

Projektu īstenoja ĀM Attīstības sadarbības politikas nodaļa sadarbībā ar ĀM Konsulāro departamentu, Valsts Robežsardzi, Centrālo vēlēšanu komisiju un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra departamentu

14. – 18. 12. 2009.

Gruzija

Rīgā tika īstenots attīstības sadarbības projekts Gruzijas migrācijas un pilsonības jomas kapacitātes celšanai, kurā piedalījās pieci Gruzijas Iekšlietu sistēmas speciālisti (Pārstāvji no Gruzijas Centrālās vēlēšanu komisijas, Gruzijas Patruļpolicijas (IeM), kā arī no Gruzijas Iedzīvotāju reģistra (TM).

 

1960 LVL

Atbalsts mūžizglītības sistēmai Gruzijā

Biedrība "Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība"

14. – 18. 12. 2009.

Gruzija

Projekta ietvaros Gruzijas Pieaugušo izglītības asociācijas pārstāve iepazinās ar Latvijas pašvaldību un par pieaugušo izglītību atbildīgo institūciju sadarbību mūžizglītības īstenošanā, ar dažādu līmeņu pieaugušo izglītības institūciju darbu, kā arī guva priekšstatu par Latvijas augstskolu dalību pieaugušo izglītībā. Vizītes laikā notika tikšanās ar Latvijas Pašvaldību savienības un LR Izglītības un zinātnes ministrijas atbildīgajiem darbiniekiem, kā arī nevalstiskā sektora organizāciju pārstāvjiem.

1000 LVL

Ukrainas tieslietu sistēmas kapacitātes stiprināšana

(Projekts, kas īstenots sadarbībā ar citu donoru)

LR Ārlietu ministrija, LR Tieslietu ministrija

24. – 26. 11. 2009.

Ukraina

Kanādas Federālo Tiesu komisāra biroja vairākgadu projekta ietvaros, Latvijā tika īstenots atsevišķs pieredzes apmaiņas projekts. Vizītē Latvijā ieradās deviņi Ukrainas tiesneši, kuri tikās ar Latvijas puses pārstāvjiem no Ārlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Tiesu Administrācijas, Jelgavas un Bauskas pilsētas tiesām, Zemgales apgabaltiesas, kā arī ar kolēģiem Latvijas Augstākajā tiesā.

Kanādas Starptautiskās attīstības aģentūra (CIDA)