Par iesaistīšanos izraēliešu apmetņu finanšu un saimnieciskajās darbībās

04.07.2014. 19:22

Eiropas Savienība un tās dalībvalstis uzskata, ka izraēliešu apmetnes nav likumīgas saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem, kā arī tās apgrūtina mieru un apdraud iespēju rast divu valstu risinājumu Izraēlas un palestīniešu konfliktā. ES un tās dalībvalstis neatzīs nekādas izmaiņas robežās, kādas pastāvēja līdz 1967. gadam, tostarp attiecībā uz Jeruzalemi, izņemot izmaiņas, par kurām vienojušās abas iesaistītās puses. Teritorijas, ko Izraēla okupējusi kopš 1967. gada, ir Golānas augstiene, Gazas josla un Rietumkrasts, tostarp Austrumjeruzaleme.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Eiropas Savienība un tās dalībvalstis vēlas palielināt Eiropas iedzīvotāju un uzņēmumu informētību par riskiem, kas saistīti ar apmetņu finanšu un saimnieciskajām darbībām. Finanšu darījumi, ieguldījumi, iepirkumi, sagādes, kā arī citas saimnieciskās darbības (tostarp tādi pakalpojumi kā tūrisms) izraēliešu apmetnēs rada tiesiskus un ekonomiskus riskus, jo saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem izraēliešu apmetnes ir izveidotas uz okupētas zemes un nav atzīstamas par Izraēlas teritorijas likumīgu daļu. Tā rezultātā var rasties strīdi par tiesībām uz zemi, ūdeni, minerāliem un citiem dabas resursiem, kas varētu tikt iegādāti vai kuros ieguldīti līdzekļi.

Jāpatur prātā arī iespējamie starptautisko tiesību aktu pārkāpumi humāno tiesību un cilvēktiesību jomā.

Potenciālajiem pircējiem un investoriem jāapzinās, ka miera līguma noslēgšanai – starp Izraēlu un palestīniešiem, vai Izraēlu un Sīriju – nākotnē varētu būt ietekme uz īpašumiem, kurus tie iegādājušies, vai saimnieciskajām darbībām, kuras tie veic šajās apmetnēs. Strīdu gadījumā dalībvalstīm nebūs viegli nodrošināt to interešu aizsardzību valsts līmenī.

Tāpat ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir jāapzinās iespējamā ietekme, ko iesaistīšanās apmetņu finanšu un saimnieciskajās darbībās var radīt to reputācijai.

ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuri plāno iesaistīties apmetņu saimnieciskajās vai finanšu darbībās, vispirms būtu jāsaņem atbilstoša juridiskā konsultācija.