Vēstnieks Bahtijors Hasans akreditējas Apvienoto Nāciju Organizācijā Vīnē

04.09.2013. 12:21

3.septembrī Vīnē Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks ANO, EDSO un citās starptautiskajās organizācijās Bahtijors Hasans iesniedza akreditācijas vēstuli Apvienoto Nāciju Organizācijas biroja Vīnē ģenerāldirektoram un Apvienoto Nāciju Narkotiku un noziegumu apkarošanas biroja izpildsekretāram Jurijam Fedotovam.

Tikšanās laikā tika pārrunātas aktualitātes ANO jautājumos Vīnē un iezīmēti nozīmīgākie starptautiskās organizācijas notikumi un nākamo gadu prioritārie darbības virzieni. Vēstnieks B.Hasans informēja J.Fedotovu par Latvijas gatavošanos prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gada pirmajā pusē. Vēstnieks apliecināja, ka Latvija cieši sadarbosies ar Apvienoto Nāciju Narkotiku un noziegumu apkarošanas biroju, lai sagatavotos un iesaistītos Narkotisko vielu Politiskās deklarācijas pārskatīšanas procesos, Narkotisko vielu komisijas un Noziedzības novēršanas un kriminālās tiesvedības komisijas gada pasākumos, kas notiks Latvijas prezidentūras laikā.

B.Hasans sarunā ar J.Fedotovu akcentēja Latvijas aktīvo iesaisti Afganistānas drošības jautājumos un Latvijas sadarbības projektos Centrālāzijas reģionā, tai skaitā cīņā pret nelegālo narkotiku izplatību, noziedzības apkarošanas jomā, demokratizācijā un tiesiskuma nodrošināšanā. J.Fedotovs izrādīja interesi par ciešāku sadarbību starp Latviju un Apvienoto Nāciju Narkotiku un noziegumu apkarošanas biroju Centrālāzijas reģionā.