Ārlietu ministrs diskutē par uzņēmēju interesēm Ziemeļāfrikā

07.02.2013. 22:40

7.februārī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs tikās ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) biedriem - eksportējošiem uzņēmumiem, lai diskutētu par ārējo tirdzniecību veicinošiem pasākumiem Ziemeļāfrikas valstīs.
Tikšanās laikā tika apspriesti Ziemeļāfrikas eksporta tirgi un uz tikšanos tika aicināti Latvijas uzņēmēji, kuri šai reģionā jau strādā. Atklājot diskusiju, ārlietu ministrs atzinīgi novērtēja Latvijas uzņēmēju interesi arī par ģeogrāfiski tālākiem reģioniem, kas norāda, ka mūsu uzņēmējiem ir vēlme un uzdrīkstēšanās attīstīt savu sadarbību arī ārpus tradicionālajiem Latvijas ārvalstu tirgiem.

Tikšanās laikā E.Rinkēvičs norādīja, ka viena no ārpolitikas prioritātēm joprojām ir Latvijas ārējo ekonomisko interešu realizācija un aizstāvība. Ministrs uzņēmējus informēja arī par situāciju Ziemeļāfrikā, politiskās sadarbības attīstību un aktualitātēm vīzu pārstāvības tīklu paplašināšanā Āfrikas reģionā kopumā.

Diskusijā piedalījās pārstāvji no ķīmiskās rūpniecības un farmācijas, mašīnbūves un elektrisko iekārtu, pārtikas rūpniecības, kokrūpniecības un informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) nozarēm. Uzņēmēji bija vienisprātis, ka šobrīd svarīgākais ir izvērst Latvijas pārstāvību reģionā, attīstot goda konsulu tīklu, kas veicinātu jau esošo sadarbību kā arī būtu liels atbalsts jauniem sadarbības projektiem. Ārlietu ministrs uzsvēra, ka godu konsulu tīkla paplašināšana ir Ārlietu ministrijas darba kārtībā un aicināja uzņēmējus sniegt informāciju un rekomendācijas par potenciālajiem goda konsuliem Ziemeļāfrikas valstīs. Lielākā ieinteresētība no uzņēmēju puses ir tādu valstu tirgos kā Ēģipte, Tunisija, Maroka, Alžīrija un Dienvidsudāna.

Ekonomiskā sadarbība un tirdzniecības apgrozījums Latvijas un Ziemeļāfrikas valstu starpā kopumā ir neliels un sastāda tikai 0.6% no kopējā Latvijas 2011.gada ārējās tirdzniecības apgrozījuma. Latvija ir ieinteresēta izvērst sadarbību farmācijas, pārtikas rūpniecības, kokrūpniecības un informācijas tehnoloģiju eksporta jomā. Kopumā liela ģeogrāfiskā attāluma dēļ, Latvijas eksportam būtu jākoncentrējas uz augstas pievienotās vērtības preču, pakalpojumu un tehnoloģiju eksportu.

Šogad Ārlietu ministrija sadarbība ar LTRK paredzējusi organizēt vairākas apaļā galda diskusijas ar ārlietu ministru un ministrijas ekspertiem, lai objektīvāk noteiktu prioritātes ārvalstu tirgu apgūšanā.