Valsts sekretāra vietniece Astra Kurme saņem Itālijas Republikas valsts apbalvojumu

05.07.2012. 17:11
4.jūlijā Itālijas Republikas vēstnieks Latvijā V.E. Džovanni Polici (Giovanni Polizzi) pasniedza Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Valsts sekretāra vietniecei Astrai Kurmei Itālijas Republikas valsts apbalvojumu – ordeni „Ordine della Stella d’Italia”, ieceļot viņu Lielvirsnieces (Grande ufficiale) kārtā.

Apbalvojums piešķirts atzinībā par izcilu darbu Latvijas Republikas ārkārtējās un pilnvarotās vēstnieces Itālijas Republikā amatā no 2006.gada septembra līdz 2011.gada septembrim, stiprinot un paplašinot Latvijas un Itālijas divpusējās attiecības. Pasniedzot ordeni, Itālijas vēstnieks V.E. Džovanni Polici uzsvēra, ka ordenis piešķirts, augsti novērtējot A.Kurmes izrādīto cieņu un mīlestību pret Itālijas zemi un tautu, savu darbu veicot pašaizliedzīgi un no sirds.

Šo ordeni piešķir Itālijas Republikas prezidents pēc Itālijas Republikas Ārlietu ministra ieteikuma gan Itālijas, gan arī ārvalstu pārstāvjiem par īpašu ieguldījumu Itālijas un citu valstu draudzības stiprināšanā, attiecību veidošanā un sadarbības paplašināšanā.