Piešķirts līdzfinansējums nevalstiskajām organizācijām attīstības sadarbības projektu īstenošanai

12.06.2012. 12:30

Attīstības sadarbības politikas plāna 2012.gadam īstenošanas ietvaros ir piešķirts līdzfinansējums 15 269 latu apmērā nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem partneriem, kas ir ieguvuši finansējumu no starptautiskajiem donoriem, tajā skaitā, Eiropas Komisijas, attīstības sadarbības un attīstības izglītības projektu īstenošanai.

Konkursā par līdzfinansējuma saņemšanu pretendēja seši projekti par kopējo summu 27 651 lats. Tika pieteikts viens attīstības sadarbības projekts - biedrības „Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācija” īstenotais projekts „Agrīnās korekcijas modeļa ieviešana Kirgizstānā, apmācot speciālistus darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām”. Tāpat tika pieteikti pieci attīstības izglītības un sabiedrības informēšanas projekti, kurus iesniedza Latvijas Pašvaldību savienība (divi projekti), biedrība "GLEN Latvija”, biedrība "Papardes zieds” un biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”.

Saskaņā ar Attīstības sadarbības politikas plānā 2012.gadam noteikto lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu tika pieņemts Konsultatīvās padomes attīstības sadarbības politikas jautājumos sēdē, kurā piedalījās valsts institūciju, sociālo partneru, akadēmiskā sektora un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Balstoties uz Konsultatīvās padomes vērtējumu, atbalstīti tika daļējā apmērā visi iesniegtie projekti.

Latvijas nevalstiskajām organizācijām, piedaloties Eiropas Komisijas un citu donoru konkursos par attīstības sadarbības un attīstības izglītības projektu īstenošanu, ir jārēķinās ar 10 – 25% pašu līdzfinansējumu, ko praksē ir grūti nodrošināt. Tādēļ Ārlietu ministrija, sākot ar 2012.gadu, daļu no attīstības sadarbībai paredzētā finansējuma plāno novirzīt kā līdzfinansējumu nevalstiskajām organizācijām, tādējādi paplašinot to iespējas iesaistīties apjomīgu starptautisku projektu īstenošanā.

2012.gadā Ārlietu ministrijai attīstības sadarbības politikas īstenošanai tika piešķirti 50 269 lati.