Igaunijā izdots Johana Kristofa Broces enciklopēdisks izdevums

18.09.2006. 16:31

Latvijas vēstniecībā Igaunijā 19.septembrī notiks Johana Kristofa Broces  (1742 – 1823) enciklopēdiskā izdevuma "Estonica" atvēršanas svētki. Tos atklās Latvijas vēstnieks Igaunijā Rihards Muciņš, akadēmiķis Jānis Stradiņš, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere un šī projekta vadītājs, profesors, vēstures zinātņu doktors, Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktors Raimo Pullats. 

Unikālajā izdevumā "Estonica", kas tapis, pateicoties igauņu profesora Raimo Pullata  veiksmīgai sadarbībai ar Latvijas Akadēmisko bibliotēku, ir apkopotas 287 ilustrācijas  kopā ar komentāriem igauņu un vācu valodā, kas attēlo tā laika Igaunijas dzīvi, nozīmīgākās apdzīvotās vietas, pilsētas, zīmogus, kartes, pilsētas plānus, nocietinājumus, muižas, ļaužu paražas u.c. Šajā sējumā bez J. K. Broces zīmējumiem iekļauti arī Igaunijas senatnes tā laika pētnieku Eduarda Filipa Kerbera (1770 – 1850), Augusta Vilhelma Hupela (1737 – 1819), Johana Vilhelma Ludviga Luces (1750 – 1842) u.c. darbi.

620 lappušu biezā J. K. Broces sējuma komentāru autori ir igauņu vēsturnieki Ants Heins, Ants Vīres, Ivars Leimuss un projekta vadītājs Raimo Pulltats.

Tā kā J. K. Broces darbi Igaunijā līdz šim nebija plaši zināmi, pirms igauņu sējuma "Estonica" izdošanas Akadēmiskās bibliotēkas sagatavoto izstādi "Johana Kristofa Broces Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Akadēmiskā bibliotēkā" bija iespējams apskatīt Tallinā, Tartu un Kuresārē.

Izdevums "Estonica" veidots, izmatojot J. K. Broces darbu "Sammlung verschiedner Liefländischer Monumente ..." ("Dažādu Vidzemes pieminekļu prospektu, monētu, ģērboņu u.c. krājums"), kas aptver 10 ādā iesietus sējumus (3130 lpp.; lapu formāts - 33 x 21 cm), kuros ar lielu precizitāti attēloti Baltijas apdzīvotu vietu skati, pilsētu un lauku iedzīvotāji, dažādas tehniskās ierīces, ģērboņi, zīmogi, monētas u.c.

(teksta beigas)