Latvijas vēstniecībā Londonā tiek dibināta Biznesa Padome

28.10.2004. 15:26
 

Šī gada 26. oktobrī, Latvijas vēstniecībā Londonā notika Latvijas vēstniecības Biznesa Padomes dibināšanas (inaugurācijas) sanāksme. Biznesa padomes izveidošanas mērķis ir veidot ciešāku saikni starp Latvijas valsts pārstāvjiem Lielbritānijā (LR vēstniecību un Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūras (LIAA) pārstāvniecību) un britu biznesa vidi, piesaistot latviešu izcelsmes uzņēmējus, kā arī uzņēmējus, kuri pārzina Latvijas un britu biznesa vidi.

Biznesa padomes darbības mērķis ir veicināt Latvijas biznesa interešu pārstāvēšanu Apvienotajā Karalistē. Veicināt britu biznesa vides izpratni par Latviju, Latvijas atpazīstamību Lielbritānijā. Turklāt Biznesa Padome atbalstīs vēstniecību un LIAA pārstāvniecību Londonā biznesa kontaktu veidošanā, kā arī dažādu biznesa pasākumu un Latvijas valsts pārstāvju vizīšu veidošanā un organizēšanā.

Bzinesa Padomi vadīs J.Seilis, ar kuru vēstniecībai ir izveidojusies lieliska sadarbība, British Chamber of Commerce in Latvia darbības ietvaros.

Biznesa padomes patstāvīgie biedri ir Dr. D.H.Sambar (investīciju baņķieris, LIAA Starptautiskais padomdevējs), A.Tauriņš (Latvijas Goda konsuls Velsā), H.Pym (Latvijas goda konsuls Mančesterā), I.Freiberga (LIAA pārstāvniecības Apvienotajā Karalistē vadītāja), D.Kazāka (LIAA pārstāvniecības Apvienotajā Karalistē vadītājas vietniece), M.Bartholomew (Plenexis Holding GmbH), M.Dāle (Kursui Linija), I.Jākobsone (vēstniecības diplomāte ekonomiskajos jautājumos).

Dibināšanas sanāksmē biedri tika informēti par novitātēm Latvijas makroekonomiskajā vidē, jaunākajiem investīciju projektiem Latvijā, kā arī vēstniecības un LIAA pārstāvniecības Lielbritānijā darbību. Turklāt Latvijas goda konsuli informēja par savām aktivitātēm reģionos. Biznesa Padome konceptuāli vienojās par turpmākajiem darbības virzieniem.

Biznesa Padomes tikšanās ieplānotas reizi divos mēnešos. Pēc formālām Biznesa Padomes sēdēm ir paredzēta neformālā daļa, uzaicinot biznesa vides pārstāvjus, tādejādi veidojot bāzi turpmāku kontaktu veidošanai un potenciālai darbībai Latvijas valsts pārstāvjiem Lielbritānijā.

(teksta beigas)