Par Latvijas otrā ziņojuma par 1966.gada pilsonisko un politisko tiesību pakta izpildi izskatīšanu

24.03.2004. 15:15

29.oktobrī, savas 79.sesijas laikā, ANO Cilvēktiesību komiteja (Komiteja) pabeidza Latvijas otrā ziņojuma par 1966.gada pilsonisko un politisko tiesību pakta izpildi izskatīšanu. Latvijas delegāciju, kuras sastāvā bija pārstāvji no Ārlietu, Iekšlietu, Tieslietu, Izglītības ministrijām, Prokuratūras un Naturalizācijas pārvaldes, vadīja Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās Nils Muižnieks.

Pirmajā dienā tika apspriesti jautājumi par Satversmes tiesu, Valsts cilvēktiesību biroja darbu, drošības līdzekļa - apcietinājuma piemērošanas praksi, policijas vardarbības faktiem pret aizturētajiem, alternatīvo dienestu, vardarbību aizsardzības spēkos, sieviešu līdztiesību, cilvēktirdzniecību. Otrajā dienā tika apspriesti pilsonības, mazākumtautību tiesību, izglītības reformas, latviešu valodas aizsardzības, patvēruma piešķiršanas jautājumi.

Pirms komitejas sēdes Latvijas delegācija iesniedza rakstiskas atbildes uz komitejas ekspertu sastādīto jautājumu sarakstu, kas ļāva ziņojuma izskatīšanas dienās vairāk laika veltīt diskusijai par pakta izpildi Latvijā.

Saskaņā ar ANO procedūru, Latvijas Cilvēktiesību komiteja sagatavoja un iesniedza ANO Cilvēktiesību komitejai komentārus par valdības ziņojumu. Latvijas cilvēktiesību komitejas pārstāvji T.Ždanoka un M.Mitrofānovs tikās ar ANO komitejas ekspertiem.

Noslēguma uzrunā komitejas vadītājs atzīmēja valdības ziņojuma labo kvalitāti un notikušās diskusijas konstruktīvo raksturu.

Komitejas rekomendācijas tiks publicētas 7. novembrī.

(teksta beigas)