Latvija nosoda barbariskās slepkavības Čečenijā

24.03.2004. 15:15

Vēsts par Čečenijā notikušo barbarisko izrēķināšanos ar oktobrī nolaupītajiem četriem telekomunikāciju sabiedrības Granger Telecom darbiniekiem - Lielbritānijas un Jaunzēlandes pilsoņiem - Latvijā tika uzņemta ar sašutumu. Mēs izsakām visdziļāko līdzjūtību nogalināto tuviniekiem.

Latvijas valdība vienmēr ir stingri nosodījusi jebkādas terorisma izpausmes. Cilvēku nolaupīšana un ķīlnieku nogalināšana neveicina kara izpostītās Čečenijas atjaunotni. Latvija aicina Krievijas atbildīgās amatpersonas darīt visu, lai šajā noziegumā vainīgie tiktu atrasti un saukti pie atbildības.

Šīs barbariskās slepkavības sakrīt ar ANO Vispārējās Cilvēktiesību Deklarācijas piecdesmitgadi, kuru šodien atzīmē visa pasaule. Notikušais vēlreiz pierāda, cik ir svarīgi panākt fundamentālo Cilvēktiesību ievērošanu.

Lai izvairītos no līdzīga rakstura traģiskiem notikumiem, Ārlietu ministrija atkārtoti brīdina Latvijas iedzīvotājus atturēties no Čečenijas apmeklējumiem.

(teksta beigas)