Latviešu valodas apmācība internetā

12.05.2015. 16:50

LVA sagatavotā latviešu valodas programma diasporai  http://valoda.lv/downloadDoc_242/mid_576 

INFORMĀCIJA UN AVOTI LATVIEŠU SKOLĀM ĀRZEMĒS

(IZSTRĀDĀTI SADARBĪBĀ AR PASAULES BRĪVO LATVIEŠU APVIENĪBU)

Mācību materiāli http://latviansonline.com/education/materials/
Programmas un nodarbību plāni http://latviansonline.com/education/curricula/
Vispārīga informācija par latviešu izglītību ārvalstīs http://latviansonline.com/education/
Žurnāls "Spicīte" internetā http://latviansonline.com/library/spicite/

INTERNETA VIETNES, KURĀS IR ATRODAMA INFORMĀCIJA PAR LATVIEŠU VALODU, LATVIEŠU VALODAS KULTŪRU UTT., MULTIMEDIJU MĀCĪBU LĪDZEKĻI, RESURSI, KUROS IR TEKSTI UN UZDEVUMI, KAS IZMANTOJAMI MĀCOTIES LATVIEŠU VALODU

 

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija http://valoda.ailab.lv/

vispārējas ziņas par latviešu valodu

http://valoda.ailab.lv/latval/vispareji/

Pamatvārdu vārdnīca

http://valoda.ailab.lv/latval/vispareji/pamatv/pamatv.htm

Bilžu vārdnīca

http://valoda.ailab.lv/latval/vispareji/bilabc/ba.htm

Tautasdziesmu izlase

http://valoda.ailab.lv/latval/vispareji/tautasdz/t00.htm

Latviešu pasakas un teikas

http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/

Latviešu tautas ticējumi

http://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi/
Latviešu valoda sākumskolai http://valoda.ailab.lv/latval/sakumskolai/galvena.swf

Latviešu valoda pamatskolai

http://valoda.ailab.lv/latval/pamatskolai/galvena.swf

Latviešu valoda vidusskolai

http://valoda.ailab.lv/latval/vidusskolai/

Multimediju līdzeklis iesācējiem "Ko Tu teici?"

http://valoda.ailab.lv/latval/iesacejiem/
Latviešu pasakas, literārie darbi, burtu ābece, multfilmas u.c.

http://www.pasakas.net

E-valoda uzdevumi latviešu valodā, gan literatūrā, gan lasāmie teksti, gan daiļdarba analīze

http://lv.lefo.net/en/lmtests.html?theme=40

Valsts valodas aģentūra sadaļā Latviešu valoda var atrast gan vispārēju informāciju par latviešu valodu, gan dialektu karti, gan dialektu paraugus (tos iespējams lejuplādēt bez maksas MP3 formātā)

http://www.valoda.lv/Latviesu_valoda_arzemes/Latviesu_valoda_arzemes/mid_505 
 

Latvijas Izglītības informatizācijas sistēma http://www.liis.lv/

latviešu valodas e-kurss

http://www.liis.lv/latval/ekurss/

M.Baltiņas grāmata "Ievads latviešu valodas vēsturē"

http://www.liis.lv/latval/Valoda/index.htm

informācija par latviešu valodas fonētiku

http://www.liis.lv/latval/fonetika/index8.htm

informācija par latviešu valodas pareizrunu

http://www.liis.lv/latval/ortoep/index4.htm

informācija par latviešu valodas morfoloģiju (ar uzdevumiem)

http://www.liis.lv/latval/morfol/index.htm

informācija par latviešu valodas ortogrāfiju jeb pareizrakstību (ar uzdevumiem)

http://www.liis.lv/latval/orto/default.htm

informācija par latviešu valodas sintaksi (ar uzdevumiem)

http://www.liis.lv/latval/sintakse/index6.htm

informācija par latviešu valodas stilistiku

http://www.liis.lv/latval/stilistika/1lapa.htm

leksikoloģija un leksikogrāfija

http://www.liis.lv/latval/leksikologija/leksikolog/index.htm

Gailīša astronomijas ābece maziem bērniem

http://www.liis.lv/astro/
 

Valsts valodas komisija

http://www.vvk.lv/

LZA Terminoloģijas komisija

http://termini.lza.lv/index.php?category=15