Iepirkumi virs 42000 EUR (piegādes un pakalpojumi) un virs 170000 EUR (būvdarbi)

27.08.2018. 16:01

Veikti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. un 10.  pantu

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs un pievienotie dokumenti

Paziņojumu publikāciju datumi IUB mājas lapā

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena, bez PVN

Līguma izpildes termiņš

Elektronisko sakaru pakalpojumi

(atklāts konkurss)

ĀM/2018/242

23.08.2018. (IUB)

24.08.2018. (ESOV)

  Iepirkums tiek veikts EIS e-konkursu apakšsistēmā

Ārlietu ministra, valsts sekretāra un parlamentārā sekretāra rīkotās pieņemšanas Ārlietu ministrijas telpās

(10.panta iepirkums)

ĀM/2017/765

Noteikumi

Papildu informācija Nr.1, 29.03.2018.

23.03.2018.

Par rezultātiem, 03.08.2018.

04.04.2018. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

SIA "MISE.VK"

(reģ.Nr.40103595485)

55000,00 EUR

Līgums noslēgts 17.07.2018. un ir spēkā līdz 16.07.2019., nepārsniedzot kopējo līguma summu

Veselības apdrošināšanas pakalpojumi

(konkursa procedūra ar sarunām)

ĀM/2017/716

08.03.2018. (IUB)

08.03.2018. (ESOV)

 

Iepirkums tiek veikts EIS e-konkursu apakšsistēmā

Diplomātu, diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku) un specializēto atašeju veselības apdrošināšana un apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem

(atklāts konkurss)

ĀM/2017/181

07.02.2018. (IUB)

07.02.2018. (ESOV)

Iepirkums tiek veikts EIS e-konkursu apakšsistēmā

Komandējumu un darba braucienu organizēšanas pakalpojumi

(atklāts konkurss)

ĀM/2017/720

24.01.2018. (IUB)

24.01.2018. (ESOV)

Iepirkums tiek veikts EIS e-konkursu apakšsistēmā

Grozījumi iepirkuma līgumā par vienotās ārlietu dienesta dokumentu vadības sistēmas uzlabojumiem un papildinājumiem

Līguma Nr. ĀM/2010/325/ERAF

29.06.2010.

29.11.2010.

18.01.2018.

18.01.2018. (ESOV)

 -

 

SIA "Lattelecom Technology"

(reģ.Nr.40003016728)

963876,70 EUR (pēc grozījumiem)

Pamatojoties uz 16.12.2010. līguma Nr. ĀM/2010/325/ERAF 9.3.6. un 15.3. punktiem, 21.12.2017. noslēgta vienošanās par grozījumiem atbilstoši PIL 61. panta pirmās daļas 2. punktam, trešās daļas 2. un 3. punktam (Līguma 6. pielikums)

Kurjerpasta pakalpojumi diplomātiskā pasta nosūtīšanai

(atklāts konkurss)

ĀM/2017/178

Nolikums

01.10.2017.

03.10.2017. (ESOV)

Par rezultātiem, 10.03.2018. (IUB)

Par rezultātiem, 10.03.2018. (ESOV)

06.11.2017. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

SIA "TNT Latvia"

(reģ.Nr.40003450257)

Ziņojums, 05.02.2018.

275000,00 EUR

Līgums noslēgts 01.03.2018. un ir spēkā no 11.05.2018. līdz 10.05.2021., nepārsniedzot kopējo līguma summu

Elektroenerģijas piegāde

(atklāts konkurss)

ĀM/2017/238

Nolikums

Papildu informācija Nr.1, 03.10.2017.

Papildu informācija Nr.2, 17.10.2017.

30.09.2017. (IUB)

30.09.2017. (ESOV)

Par rezultātiem, 26.02.2018. (IUB)

Par rezultātiem, 27.02.2018. (ESOV)

03.11.2017. plkst. 10.00

Pretendentu saraksts

SIA "Enefit"

(reģ.Nr.40003824046)

Ziņojums, 10.01.2018.

600000,00 EUR

Līgums noslēgts 16.02.2018. un ir spēkā no 01.04.2018. līdz 31.03.2021., nepārsniedzot kopējo līguma summu

Poligrāfijas pakalpojumi Ārlietu ministrijas centrālā aparāta un Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību vajadzībām

(atklāts konkurss)

ĀM/2017/155

Nolikums

07.09.2017.

Par rezultātiem (1.daļa), 22.11.2017.

Par rezultātiem (2.daļa), 13.12.2017.

28.09.2017. plkst. 10.00

Pretendentu saraksts:

1.daļa

2.daļa

1.daļa. Poligrāfijas izstrādājumu izgatavošana un piegāde

SIA "GR ART & PRINT"

(reģ.Nr. 40103323220)

Ziņojums, 16.10.2017.

104999,99 EUR

Līgums noslēgts 31.10.2017. un ir spēkā līdz 20.10.2020., nepārsniedzot kopējo līguma summu

2.daļa. Papīra maisiņu izgatavošana, apdruka un piegāde

SIA "IBC Print Baltic"

(reģ.Nr.40103766505)

Ziņojums, 08.11.2017.

30000,00 EUR

Līgums noslēgts 06.12.2017. un ir spēkā līdz 05.12.2020., nepārsniedzot kopējo līguma summu

Microsoft Premier atbalsta pakalpojumi

(sarunu procedūra saskaņā ar 8.panta septītās daļas 2.punkta "c" apakšpunktu)

ĀM/2017/449

Par rezultātiem, 11.09.2017.

 

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MICROSOFT LATVIA"

(reģ.Nr.40003438292)

Ziņojums, 25.08.2017.

132489,00 EUR

Līgums noslēgts 25.08.2017. un ir spēkā no 28.08.2017. līdz 27.08.2020.

Degvielas iegāde Ārlietu ministrijas vajadzībām 2017.-2020.gadā

(atklāts konkurss)

ĀM/2017/1

Nolikums

28.02.2017.

Par rezultātiem, 27.06.2017.

27.03.2017. plkst.10.00 

Pretendentu saraksts

SIA "Circle K Latvia"

(reģ.Nr.40003064094)

Lēmums, 07.04.2017.

99000,00 EUR

Līgums noslēgts 16.06.2017. un ir spēkā no 15.09.2017. līdz 14.09.2020.

Būvniecības konsultāciju pakalpojumi

(atklāts konkurss)

ĀM/2017/33

Nolikums

28.02.2017.

Par rezultātiem, 27.09.2017.

 

28.03.2017. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

SIA "Būves un būvsistēmas"

(reģ.Nr.40003592660)

Lēmums, 30.03.2017.

120000,00 EUR

Līgums noslēgts 22.09.2017. un ir spēkā līdz 21.09.2019., nepārsniedzot kopējo līguma summu

Veselības apdrošināšanas pakalpojumi

(sarunu procedūra saskaņā ar 62.panta pirmās daļas 2.punktu)

ĀM/2016/892

Kandidātu atlases nolikums (publicēts 16.12.2016.)

16.12.2016. (IUB)

16.12.2016. (ESOV)

Par rezultātiem, 05.08.2017. (IUB)

Par rezultātiem 05.08.2017. (ESOV)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 16.01.2017. plkst.15.00

Kandidātu saraksts

CARPS International

(reģ.Nr.315169474)

Lēmums, 08.06.2017. (publicēts 09.06.2017.)

208057,42 EUR, tajā skaitā:

206115,84 EUR (ĀM)

1941,58 EUR (Latvijas Institūts)

Līgums (ĀM) noslēgts 14.07.2017. un ir spēkā no 16.07.2017. līdz 15.07.2018.

Līgums (Latvijas Institūts) noslēgts 14.07.2017. un ir spēkā no 16.07.2017. līdz 15.07.2018.

Microsoft licenču noma 2017.-2019.gadam

(sarunu procedūra saskaņā ar 63.panta pirmās daļas 2.punktu)

ĀM/2016/764

Sarunu procedūras izvēles pamatojums

Par rezultātiem, 23.12.2016.

 

 

-

 

SIA "DPA"

(reģ.Nr. 40003351675)

Lēmums, 16.12.2016.

2220000,00 EUR

Līgums noslēgts 20.12.2016. un ir spēkā no 01.01.2017. līdz 31.12.2019.

Kravu transporta aģentūras pakalpojumi diplomātisko kravu nosūtīšanai visā pasaulē

(atklāts konkurss)

ĀM/2016/660

Nolikums

11.11.2016.

Par rezultātiem, 20.01.2017.

02.01.2017. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

SIA "AIRKARGO"

(reģ.Nr.48503005413)

Lēmums, 16.01.2017.

170000,00 EUR

Līgums noslēgts 01.02.2017. un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

 

Augsta līmeņa amatpersonu sanāksmes organizēšana 2016.gada novembrī

(8.panta septītās daļas iepirkuma procedūra)

 ĀM/2016/527

Noteikumi (publicēti 15.08.2016.)

Papildu informācija Nr.1, 24.08.2016.

Iepirkums publicēts 15.08.2016.

Par rezultātiem, 23.09.2016. 

06.09.2016. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

SIA "Komunikācijas aģentūra"

(reģ.Nr.40003524607)

Lēmums, 16.09.2016.

79294,42 EUR

Saskaņā ar 28.10.2016. Vienošanos Nr.1 mainīta līgumcena - 85046,63 EUR

Līgums noslēgts 05.10.2016. un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Pamatojoties uz Līguma 5.1. un 10.3.punktu un PIL 671.panta ceturto daļu, 28.10.2016. noslēgta Vienošanās Nr.1 par Pakalpojuma apjoma un Līguma summas palielināšanos par 5752,21 EUR bez PVN

Veselības apdrošināšana

(sarunu procedūra saskaņā ar 62.panta pirmās daļas 2.punktu)

ĀM/2016/255

Kandidātu atlases nolikums (publicēts 15.04.2016.)

15.04.2016.

Par rezultātiem, 20.06.2016.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 29.04.2016. plkst.10.00

Kandidātu saraksts

Lēmums par kandidātu atlases rezultātiem, 02.05.2016. (publicēts 06.05.2016.)

"Baltijas Apdrošināšanas Nams" AAS

(reģ.Nr.40003494976)

Lēmums, 10.06.2016. (publicēts 13.06.2016.)

229404,35 EUR, tajā skaitā:

227739,60 EUR (ĀM)

1664,75 EUR (Latvijas Institūts)

Līgums (ĀM) noslēgts 07.07.2016. un spēkā no 16.07.2016. līdz 15.07.2017.

Līgums (Latvijas Institūts) noslēgts 01.07.2016. un spēkā no 16.07.2016. līdz 15.07.2017.

Komandējumu un darba braucienu organizēšanas pakalpojumi

(8.panta septītās daļas (2.pielikuma "B" daļas) iepirkuma procedūra)

ĀM/2015/1075

Noteikumi

Noteikumi ar grozījumiem (publicēti 27.04.2016.)

Papildu informācija Nr.1, 31.03.2016.

Papildu informācija Nr.2, 06.04.2016.

Papildu informācija Nr.3, 12.04.2016.

Papildu informācija Nr.4, 27.04.2016.

Paziņojums par iepirkuma veikšanu, 22.03.2016.

Par rezultātiem, 06.06.2016.

06.05.2016. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

SIA "Averoja"

(reģ.Nr.40003305784)

Lēmums, 23.05.2016. (publicēts 25.05.2016.)

3106000,00 EUR, tajā skaitā:

3000000,00 EUR (ĀM)

106000,00 EUR (Latvijas Institūts)

Līgums (ĀM) noslēgts 12.07.2016. un spēkā līdz 11.07.2018., nepārsniedzot kopējo līguma summu

Līgums (Latvijas Institūts) noslēgts 18.07.2016. un spēkā no 01.01.2017. līdz 31.12.2018., nepārsniedzot kopējo līguma summu

Mēbeļu piegāde Latvijas delegācijas NATO telpu aprīkošanai

(ADJIL sarunu procedūra)

ĀM/2015/727

Kandidātu atlases nolikums

14.03.2016.

Par rezultātiem, 21.06.2016.

12.04.2016. plkst.10.00

SIA "KATE"

(reģ.Nr.41703006579)

Lēmums,16.06.2016.

289871,23 EUR

Līgums noslēgts 22.07.2016. un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

IP datu pārraides nodrošināšana 2017.-2019. gadā

(slēgts konkurss)

ĀM/2015/213

Kandidātu atlases nolikums

Papildu informācija Nr.1, 14.03.2016.

01.03.2016.

Par rezultātiem, 04.08.2016.

Par rezultātiem, 23.09.2016.

Par izmaiņām, 27.06.2018. (IUB)

Par izmaiņām, 27.06.2018. (ESOV)

04.04.2016. plkst.10.00

Kandidātu saraksts

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 04.07.2016. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"

(reģ.Nr.40003011203)

Lēmums par kandidātu atlases rezultātiem, 27.05.2016.

Lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem, 28.07.2016.

Lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem, 16.09.2016.

2033207,65 EUR

Saskaņā ar 26.07.2017. Vienošanos mainīta līgumcena - 2034131,73 EUR

Saskaņā ar 08.06.2018. Vienošanos mainīta līgumcena - 2178286,05 EUR

Līgums noslēgts 05.10.2016. un ir spēkā līdz 31.12.2019.

Pamatojoties uz PIL 61.panta trešās daļas 3.punktu un 61.panta ceturto daļu, 26.07.2017. noslēgta Vienošanās

Pamatojoties uz PIL 61.panta pirmās daļas 2. punktu un trešās daļas 2. un 3. punktu, 08.06.2018. noslēgta Vienošanās

Veselības apdrošināšana 2016.-2018.gadā

(atklāts konkurss)

ĀM/2015/770

Nolikums

12.02.2016.

Par iepirkuma procedūras izbeigšanu, 12.04.2016.

30.03.2016. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

IZBEIGTA

Lēmums, 11.04.2016.

-

-

Diplomātu, diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku) un specializēto atašeju veselības apdrošināšana un apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem

(Health insurance and accident insurance of the Diplomats, Officials (Employees) of a Diplomatic and Consular Service and Specialized Attaches)

 

(atklāts konkurss / open procedure)

ĀM/2015/866

Nolikums

Unofficial translation in English:

Regulations

Description for exclusion of tenderers

Papildu informācija (Additional information):

Nr.1, 29.02.2016. (LV)

(ENG)

29.01.2016.

Par rezultātiem 11.04.2016.

10.03.2016. plkst. 10.00

Pretendentu saraksts

CARPS International

(reģ.Nr. 1979 A 01771)

Lēmums, 06.04.2016.

Decision, 06.04.2016.

706548,00 EUR

Vispārīgā vienošanās noslēgta 29.04.2016. un ir spēkā līdz 28.04.2018.

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana

(8.panta septītās daļas (2.pielikuma "B" daļas) iepirkuma procedūra)

ĀM/2014/1300

Noteikumi (publicēti 23.12.2015.)

Par rezultātiem (2.daļa), 25.02.2016.

Par rezultātiem (1.daļa), 08.03.2016.

29.01.2016. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

1.daļa. Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ārlietu ministrijas augsta līmeņa amatpersonu rīkotajās stāvošajās pieņemšanās pasūtītāja telpās

SIA "VĒL VAIRĀK SAULES"

(reģ.Nr.40003613799)

Lēmums, 29.02.2016. (publicēts 03.03.2016.)

30000,00 EUR

Līgums noslēgts 07.04.2016. un ir spēkā līdz 06.04.2017., nepārsniedzot kopējo līguma summu

2.daļa. Kafijas paužu nodrošināšana Ārlietu ministrijas rīkotajos pasākumos pasūtītāja telpās

SIA "Virama"

(reģ.Nr.40003674308)

Lēmums, 15.02.2016. (publicēts 18.02.2016.)

15000,00 EUR

Līgums noslēgts 15.04.2016. un ir spēkā līdz 14.04.2017., nepārsniedzot kopējo līguma summu

Būvniecības konsultāciju pakalpojumi Latvijas
Republikas Ārlietu ministrijas un Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro
pārstāvniecību vajadzībām 2015.-2017.gadā

(atklāts konkurss)

ĀM/2015/806

Nolikums

09.10.2015.

Par rezultātiem, 26.11.2015.

04.11.2015. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

SIA "Būves un būvsistēmas"

(reģ.Nr.40003592660)

Lēmums, 20.11.2015.

120000,00 EUR

Līgums noslēgts 16.12.2015. un ir spēkā līdz 15.12.2017., nepārsniedzot līguma kopējo summu

Ārlietu ministrijas centrālā aparāta amatpersonu (darbinieku) īstermiņa
veselības apdrošināšana

(sarunu procedūra saskaņā ar 63.panta pirmās daļas 3.punktu)

ĀM/2015/769

Sarunu procedūras izvēles pamatojums

Par rezultātiem, 22.09.2015.

-

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle

(reģ.Nr.50003958651)

Lēmums, 14.09.2015.

70740,00 EUR

Līgums noslēgts 18.09.2015. un ir spēkā līdz 15.07.2016.

Biroja tehnikas pilna tehniskā apkope 2015.-2019.gadā

(atklāts konkurss)

 

ĀM/2015/210

Nolikums

10.07.2015.

Par rezultātiem, 25.09.2015.

12.08.2015. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

 SIA "IB Serviss"

(reģ.Nr.40003099113)

Lēmums, 18.09.2015.

Lēmums, 21.09.2015.

125000,00 EUR

Līgums noslēgts 06.10.2015. un ir spēkā no 13.10.2015. līdz 12.10.2019., nepārsniedzot līguma kopējo summu

Mobilo sakaru pakalpojumi

(atklāts konkurss)

ĀM/2014/1345

Nolikums

08.06.2015.

Par rezultātiem, 16.09.2015.

21.07.2015. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

 SIA "Latvijas Mobilais Telefons"

(reģ.Nr.50003050931)

Lēmums, 11.09.2015.

221000,00 EUR

Līgums noslēgts 12.11.2015. un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam VI ikgadējā
foruma organizēšana

(8.panta septītās prim daļas (2.pielikuma B daļas) procedūra)

ĀM/2015/301/EK

Par rezultātiem, 04.06.2015.

-

SIA "Dzintaru koncertzāle"

(reģ.Nr.40003378932)

Lēmums, 28.05.2015.

162502,45 EUR

Līgums noslēgts 10.06.2015. un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Elektroenerģijas iegāde Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai

(atklāts konkurss)

ĀM/2014/1408

Nolikums

03.03.2015.

Par rezultātiem, 05.05.2015.

27.04.2015. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

AS "Latvenergo"

(reģ.Nr.40003032949)

Lēmums, 27.04.2015.

500000,00 EUR

Līgums noslēgts 12.05.2015. un ir spēkā līdz 11.05.2018., nepārsniedzot līguma kopējo summu

Tulkošanas pakalpojumi

(iepirkuma rīkotājs - Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts)

LPESPS 2014/35

(ĀM/2015/281/LP)

-

-

SIA "Baltic Translations"

(reģ.Nr.40103457302)

175000,00 EUR (visiem pasūtītājiem kopā)

Līgums noslēgts 27.02.2015. un ir spēkā līdz 31.08.2015., nepārsniedzot līguma kopējo summu

Viesnīcu sanāksmju un konferenču organizēšanas pakalpojumi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē vajadzībām

(iepirkuma rīkotājs - Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts)

LPESPS 2015/1

(ĀM/2015/199/LP)

-

-

SIA "CWT Latvia"

(reģ.Nr.40003098584)

420000,00 EUR (visiem pasūtītājiem kopā)

Līgums noslēgts 04.02.2015. un ir spēkā līdz 30.06.2015., nepārsniedzot līguma kopējo summu

Kurjerpasta un kravu transporta aģentūras pakalpojumi diplomātiskā pasta un diplomātisko kravu nosūtīšanai visā pasaulē

(atklāts konkurss)

 

ĀM/2014/1302

Nolikums

Papildu informācija Nr.1, 02.03.2015.

 

02.02.2015.

Par rezultātiem, 13.04.2015.

 

16.03.2015. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

 

1.daļa. Kurjerpasta pakalpojumi diplomātiskā pasta nosūtīšanai visā pasaulē

SIA "TNT Latvia"

(reģ.Nr.40003450257)

Lēmums, 07.04.2015.

285000,00 EUR

Līgums noslēgts 07.05.2015. un ir spēkā no 11.05.2015. līdz 10.05.2018., nepārsniedzot līguma kopējo summu

2.daļa. Kravu transporta aģentūras pakalpojumi
diplomātiskās kravas nosūtīšanai visā pasaulē

SIA "AIRKARGO"

(reģ.Nr.48503005413)

Lēmums, 07.04.2015.

130000,00 EUR

Līgums noslēgts 27.04.2015. un ir spēkā līdz 26.04.2018., nepārsniedzot līguma kopējo summu

Izbraukumu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja telpās

(iepirkuma rīkotājs - Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts)

LPESPS 2014/31

(ĀM/2015/139/LP)

-

-

SIA "Vēl vairāk saules"

(reģ.Nr.40003613799)

580450,00 EUR (visiem pasūtītājiem kopā)

Līgums noslēgts 16.01.2015. un ir spēkā līdz 30.06.2015., nepārsniedzot līguma kopējo summu

Izbraukumu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās

(iepirkuma rīkotājs - Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts)

LPESPS 2014/31

(ĀM/2015/138/LP)

-

-

SIA "OZRT"

(reģ.Nr.40003897919)

284510,00 EUR (visiem pasūtītājiem kopā)

Līgums noslēgts 14.01.2015. un ir spēkā līdz 30.06.2015., nepārsniedzot līguma kopējo summu

Autobusu ar transportlīdzekļu vadītājiem noma

(atklāts konkurss - rīkotājs Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts)

LPESPS 2014/20

(ĀM/2015/7/LP)

-

-

AS "Nordeka"

(reģ.Nr.40003022404)

300000,00 EUR (visiem pasūtītājiem kopā)

Līgums noslēgts 06.01.2015. un ir spēkā līdz 30.06.2015., nepārsniedzot līguma kopējo summu

Pasākumu organizēšana Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē vajadzībām

(iepirkuma rīkotājs - Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts)

LPESPS 2014/27

(ĀM/2014/1436/LP)

-

-

SIA "UNTITLED"

(reģ.Nr.40003698363)

1310000,00 EUR (visiem pasūtītājiem kopā)

Līgums noslēgts 10.11.2014. un ir spēkā līdz 30.07.2015., nepārsniedzot līguma kopējo summu

Poligrāfijas pakalpojumi Ārlietu ministrijas centrālā aparāta un Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību vajadzībām

(atklāts konkurss)

 

 

 

ĀM/2014/1396

Nolikums

Atsevišķi pievienotie dokumenti

 

 

 

27.11.2014.

Par iepirkuma priekšmeta 3.daļas izbeigšanu, 08.01.2014.

Par rezultātiem (1.,2.daļa), 09.01.2015.

 

 

 

23.12.2014. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

 

 

 

1.daļa. Poligrāfijas izstrādājumu (aplokšņu, ielūgumu, cieņas apliecinājuma karšu, veidlapu, vizītkaršu, vizītes programmiņu, mapju, ēdienkaršu, galda karšu, rezolūciju lapu, identifikācijas lapu, papīra bloku, goda konsulu konsulāro patentu, apsveikuma kartīšu, atzinības rakstu) izgatavošana un piegāde

SIA "McĀbols poligrāfija"

(reģ.Nr.40003187469)

Lēmums, 06.01.2015.

100000,00 EUR

Līgums noslēgts 02.02.2015. un ir spēkā līdz 01.02.2018.

Līgums izbeigts 20.07.2017. saskaņā ar līguma 8.5.2. apakšpunktu

2.daļa. Papīra maisiņu izgatavošana, apdruka  un piegāde

SIA "McĀbols poligrāfija"

(reģ.Nr.40003187469)

Lēmums, 06.01.2015.

19000,00 EUR

Līgums noslēgts 02.02.2015. un ir spēkā līdz 01.02.2018.

3.daļa. Pildspalvu ar apdruku piegāde

IZBEIGTA

Lēmums, 05.01.2015.

-

-

Konsulāro pārrunu iekārtu iegāde

(atklāts konkurss)

ĀM/2014/1137

Nolikums

16.10.2014.

Par rezultātiem, 03.12.2014.

11.11.2014. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

AS "STA Grupa"

(reģ.Nr.40003019103)

Lēmums, 26.11.2014.

59265,00 EUR

Līgums noslēgts 10.12.2014. un ir spēkā līdz 02.01.2015.

IP datu pārraides nodrošināšana Latvijas Republikas vēstniecībā Indijas Republikā

(sarunu procedūra saskaņā ar 63.panta pirmās daļas 2.punktu)

ĀM/2014/878

Sarunu procedūras izvēles pamatojums

Par rezultātiem, 03.10.2014.

-

SIA "Lattelecom"

(reģ.Nr.40003052786)

Lēmums, 29.09.2014.

35760,00 EUR

Līgums noslēgts 22.10.2014. un ir spēkā līdz 31.12.2016.

Tīkla komutatoru, to komponenšu un moduļu, kā arī bezvadu mikrofonu konferences sistēmas iegāde un uzstādīšana

(atklāts konkurss)

ĀM/2014/850

Nolikums

29.08.2014.

Par rezultātiem, 06.10.2014.

24.09.2014. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

1.daļa. Tīkla komutatoru atbalsta pakalpojumu un statņu datu tiltu piegāde, uzstādīšana un integrācija pasūtītāja esošajā infrastruktūrā

SIA "IPRO"

(reģ.Nr.40003521916)

Lēmums, 30.09.2014.

37921,90 EUR

Līgums noslēgts 21.10.2014. un ir spēkā līdz 03.12.2014.

2.daļa. Tīkla komutatoru grēdošanas moduļu piegāde

SIA "IPRO"

(reģ.Nr.40003521916)

Lēmums, 30.09.2014.

12045,60 EUR

Līgums noslēgts 21.10.2014. un ir spēkā līdz 03.12.2014.

3.daļa. Bezvadu mikrofonu konferences sistēmas piegāde

SIA "KT Serviss"

(reģ.Nr.40003312112)

Lēmums, 30.09.2014.

24860,00 EUR

Līgums noslēgts 21.10.2014. un ir spēkā līdz 03.12.2014.

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Briselē Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā

(8.panta septītās daļas (2.pielikuma B daļas) procedūra)

Catering services in Brussels for Latvian presidency of the Council of the European Union

ĀM/PE1/2014/S10

Noteikumi

Unofficial English translation:

Regulations

Papildu informācija (Additional information):

Nr.1, 12.09.2014. (LV) (ENG) 

Par rezultātiem, 02.12.2014.

18.09.2014. plkst.11:00 (pēc Beļģijas laika)

Pretendentu saraksts (List of Tenderers)

Esstragon BVBA-Catering

(reģ.Nr.0477.508.333)

Lēmums, 24.11.2014.

Decision, 24.11.2014.

164100,00 EUR

Līgums noslēgts 08.12.2014. un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Microsoft Premier atbalsts 2014.-2016.gadam

(sarunu procedūra saskaņā ar 63.panta pirmās daļas 2.punktu)

ĀM/2014/886

Sarunu procedūras izvēles pamatojums

Par rezultātiem, 02.09.2014.

-

SIA "Microsoft Latvia"

(reģ.Nr.40003438292)

Lēmums, 26.08.2014.

132489,00 EUR

Līgums noslēgts 28.08.2014. un ir spēkā līdz 27.08.2017.

Microsoft licenču noma 2014.-2016.gadam

(sarunu procedūra saskaņā ar 63.panta pirmās daļas 2.punktu)

ĀM/2014/877

Sarunu procedūras izvēles pamatojums

Par rezultātiem, 25.08.2014.

-

SIA "DPA"

(reģ.Nr.40003351675)

Lēmums, 20.08.2014.

1105263,00 EUR

Līgums noslēgts 28.08.2014. un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Disku masīva un disku masīva komponenšu, datu komutatoru, lenšu kopēšanas bibliotēku, nepārtraukto barošanas bloku un komponenšu iegāde

(atklāts konkurss)

ĀM/2014/526

Nolikums

26.06.2014.

Par rezultātiem, 18.08.2014.

07.08.2014. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

1.daļa. Disku masīva disku lāžu, disku masīva disku, disku masīva atbalsta pakalpojumu pagarinājuma un datu komutatoru piegāde, uzstādīšana un integrācija pasūtītāja esošajā infrastruktūrā

SIA "IPRO"

(reģ.Nr.40003521916)

Lēmums, 12.08.2014.

206499,21 EUR

Līgums noslēgts 28.08.2014. un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

2.daļa. Disku masīva piegāde

AS "Capital"

(reģ.Nr.40003088497)

Lēmums, 12.08.2014.

9030,00 EUR

Līgums par 2. un 3. daļu noslēgts 28.08.2014. un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

3.daļa. Lenšu rezerves kopēšanas bibliotēku piegāde

AS "Capital"

(reģ.Nr.40003088497)

Lēmums, 12.08.2014.

40160,00 EUR

4.daļa. Elektroapgādes stabilizācijas komplektu piegāde

SIA "UPS Serviss Centrs"

(reģ.Nr.40003290436)

Lēmums, 12.08.2014.

52843,00 EUR

Līgums par 4. un 5. daļu noslēgts 28.08.2014. un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

5.daļa. Nepārtrauktās barošanas bloku bateriju piegāde

SIA "UPS Serviss Centrs"

(reģ.Nr.40003290436)

Lēmums, 12.08.2014.

5411,40 EUR

Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnes izstrāde

(atklāts konkurss - rīkotājs Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts)

LPESPS 2013/5

(ĀM/2014/476/LP)

-

-

Personu apvienība:

SIA "Datorikas institūts DIVI" (reģ.Nr.40003249896) un

SIA "DIVI grupa" (reģ.Nr.40003803059)

50250,00 EUR

Līgums noslēgts 22.04.2014. un ir spēkā līdz 30.11.2017.

Veselības apdrošināšana 2014.-2016.gadā

(atklāts konkurss)

ĀM/2014/65

Nolikums

10.04.2014.

Par rezultātiem, 17.06.2014.

21.05.2014. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

"BTA Insurance Company" SE

(reģ.Nr.40003159840)

Lēmums, 12.06.2014.

419025,00 EUR, tajā skaitā:

380844,00 EUR (ĀM)

38181,00 EUR (Sekretariāts)

Līgums (ĀM) noslēgts 30.06.2014. un ir spēkā no 16.07.2014. līdz 15.07.2016.

Līgums (LPESPS) noslēgts 30.06.2014. un ir spēkā no 16.07.2014. līdz 31.12.2015.

Degvielas iegāde Ārlietu ministrijas vajadzībām 2014.-2017.gadā

(atklāts konkurss)

ĀM/2014/105

Nolikums

07.04.2014.

Par rezultātiem, 06.06.2014.

06.05.2014. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”

(reģ.Nr.40003064094)

Lēmums, 04.06.2014.

99000,00 EUR

Līgums noslēgts 09.07.2014. un ir spēkā no 15.09.2014. līdz 14.09.2017. vai kopējās līguma summas apguvei

Latvijas dalības Eiropas Savienībā desmitgadei veltīta televīzijas pasākuma – koncerta sagatavošana un pārraidīšana Latvijas Televīzijā

(sarunu procedūra saskaņā ar 63.panta pirmās daļas 2.punktu)

ĀM/2014/246

Sarunu procedūras izvēles pamatojums

Par rezultātiem, 09.04.2014.

-

Valsts SIA "Latvijas Televīzija"

(reģ.Nr.40003080597)

Lēmums, 02.04.2014.

78644,00 EUR

Līgums noslēgts 11.04.2014. un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Būvniecības konsultāciju pakalpojumi Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas un Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību vajadzībām 2014.-2016.gadā

(atklāts konkurss)

ĀM/2014/52

Nolikums

20.03.2014.

Par rezultātiem, 25.04.2014.

15.04.2014. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

SIA "Būves un būvsistēmas"

(reģ.Nr.40003592660)

Lēmums, 16.04.2014.

75000,00 EUR

Līgums noslēgts 28.05.2014. un ir spēkā no 30.05.2014. līdz 29.05.2016. vai kopējās līguma summas apguvei

Komandējumu un darba braucienu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana Ārlietu ministrijai un Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam

(8.panta septītās daļas (2.pielikuma B daļas) procedūra)

ĀM/2013/742

Noteikumi

Par rezultātiem, 15.05.2014.

14.02.2014. plkst.11:00

Pretendentu saraksts

SIA "CWT Latvia"

(reģ.Nr.40003098584)

Lēmums, 06.05.2014.

7250000,00 EUR, tajā skaitā:

7000000,00 EUR (ĀM)

250000,00 EUR (LPESPS)

Līgums (ĀM) noslēgts 21.05.2014. un ir spēkā līdz 20.05.2016. vai kopējās līguma summas apguvei

Līgums (LPESPS) noslēgts 21.05.2014. un ir spēkā līdz 20.05.2016. vai kopējās līguma summas apguvei

Arhīvs

2013