Iepirkumi no 10000 līdz 42000 EUR (piegādes un pakalpojumi) un no 20000 līdz 170000 EUR (būvdarbi)

20.09.2018. 10:32

Veikti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu (līdz 28.02.2017. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu)

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs un pievienotie dokumenti

Paziņojumu publikāciju datumi IUB mājas lapā

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums un lēmums

Līgumcena, bez PVN

Līguma izpildes termiņš

 

Jauna kravas furgona piegāde ar ieskaitu

(9.panta iepirkums)

ĀM/2018/513

Nolikums

Piedāvājuma sagatavošanas formas

 14.08.2018.

Par noslēgto līgumu, 19.09.2018.

28.08.2018. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

SIA "Mūsa Motors Rīga"

(reģ.Nr.40003161493)

Lēmums, 05.09.2018.

25643,00 EUR

13343,00 EUR

(pēc ieskaita)

Līgums noslēgts 18.09.2018.

Spēkā līdz 17.12.2018.

Jauna kravas furgona piegāde ar ieskaitu

(9.panta iepirkums)

ĀM/2018/474

Nolikums

Piedāvājuma sagatavošanas formas

31.07.2018.

Par iepirkuma pārtraukšanu, 08.08.2018.

13.08.2018. plkst.10.00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (08.08.2018.)

Lēmums, 08.08.2018

 

 

Apdrošināšanas pakalpojumi

(9.panta iepirkums)

ĀM/2018/182

Nolikums

07.06.2018.

Par noslēgto līgumu (1. un 2.daļa), 12.07.2018.

18.06.2018. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

 

1.daļa. Ārlietu ministrijas īpašumā un valdījumā esoša nekustamā un kustamā īpašuma (izņemot automašīnu) apdrošināšana 2018.-2019.gadā

AAS "BTA Baltic Insurance Company"

(reģ.Nr.40103840140)

Lēmums, 27.06.2018.

7522,24 EUR

Līgums noslēgts 12.07.2018.

Spēkā no 16.07.2018. līdz 15.07.2019.

2.daļa. Ēkas īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 2018.-2019.gadā

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle

(reģ.Nr.40103599913)

Lēmums, 27.06.2018.

405,30 EUR

Līgums noslēgts 10.07.2018.

Spēkā no 16.07.2018. līdz 15.07.2019.

Steidzama Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas preses konferences iekārtu iegāde un uzstādīšana

(9.panta divdesmit pirmās daļas 1.punkta iepirkums)

ĀM/2018/229

Par noslēgto līgumu, 26.04.2018.

-

SIA "KT Serviss"

(reģ.Nr.40003312112)

Lēmums, 20.04.2018.

11899,56 EUR

Līgums noslēgts 26.04.2018.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Ceļojumu apdrošināšana 2018.-2020.gadā

(9.panta iepirkums)

ĀM/2018/38

Nolikums

 

19.04.2018.

Par noslēgto līgumu, 28.05.2018.

02.05.2018. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

 

AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams"

(reģ.Nr.40003494976)

Lēmums, 10.05.2018.

20000,00 EUR

Līgums noslēgts 17.05.2018.

Spēkā no 01.06.2018. līdz 31.05.2020. vai kopējās līguma summas apguvei

Izstādes "Latvijas gadsimts" mobilo stendu izgatavošana un piegāde

(9.panta iepirkums)

ĀM/2018/211

Nolikums

Izstādes "Latvijas gadsimts" mobilās ekspozīcijas dizaina koncepcija un tehniskais projekts

16.04.2018.

Par noslēgto līgumu, 17.05.2018.

27.04.2018. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

 

SIA "Balta Trend"

(reģ.Nr.40003737228)

Lēmums, 08.05.2018.

41999,00 EUR 

Līgums noslēgts 15.05.2018.

Spēkā līdz 14.11.2019. vai kopējās līguma summas apguvei

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas interneta datu bāzes iLibrary abonēšana

(9.panta divdesmit pirmās daļas 1.punkta iepirkums)

ĀM/2018/157

Par noslēgto līgumu, 02.05.2018.

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (pārstāvis Latvijā Wize Nordic AB)

Lēmums, 28.03.2018.

31963,00 EUR

Līgums noslēgts 24.04.2018. (LV)

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Izstādes "Latvijas gadsimts" mobilo stendu izgatavošana un piegāde

(9.panta iepirkums)

ĀM/2017/804

Nolikums

Izstādes "Latvijas gadsimts" mobilās ekspozīcijas dizaina koncepcija un tehniskais projekts

26.03.2018.

Par iepirkuma pārtraukšanu, 11.04.2018.

09.04.2018. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS(11.04.2018.)

Lēmums, 11.04.2018.

   

Interjera, mēbeļu un dizaina priekšmetu projektēšana Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās

(9.panta iepirkums)

ĀM/2017/610

Nolikums

05.02.2018.

Par noslēgto līgumu, 21.03.2018.

16.02.2018. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

SIA "BL ART"

(reģ.Nr.40103483714)

Lēmums, 12.03.2018.

35000,00 EUR

Līgums noslēgts 21.03.2018.

Spēkā līdz 20.03.2019. vai kopējās līguma summas apguvei

Steidzams Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas telefonu centrāles remonts

(9.panta divdesmit pirmās daļas 1.punkta iepirkums)

ĀM/2017/733

Par noslēgto līgumu, 14.12.2017.

-

SIA "Telekomunikāciju centrs"

(reģ.Nr.40003314274)

Lēmums, 05.12.2017.

28909,00 EUR

Līgums noslēgts 12.12.2017.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Ārlietu ministrijas tīmekļa vietņu, mobilās aplikācijas un tiešsaistes testa uzturēšana un atjaunošana

(9.panta iepirkums)

ĀM/2016/877

Nolikums

27.10.2017.

Par noslēgto līgumu, 08.12.2017.

07.11.2017. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

SIA "RATE IT Services"

(reģ.Nr.40103830161)

Lēmums, 14.11.2017.

41999,00 EUR

Līgums noslēgts 08.12.2017.

Spēkā līdz 07.12.2019.

Datortehnikas piederumu un detaļu iegāde

(9.panta iepirkums)

ĀM/2017/210

Nolikums

16.06.2017.

Par noslēgto līgumu, 27.09.2017.

29.06.2017. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

 

 AS "Capital"

(reģ.Nr.40003088497)

Lēmums, 03.07.2017.

41999,00 EUR

Līgums noslēgts 27.09.2017.

Spēkā līdz 26.09.2019.

Apdrošināšanas pakalpojumi

(9.panta iepirkums)

ĀM/2017/58

Nolikums

Papildu informācija Nr.1, 14.06.2017.

08.06.2017.

Par noslēgto līgumu (1., 2. un 3.daļa), 19.07.2017.

19.06.2017. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

1.daļa. Ārlietu ministrijas īpašumā un valdījumā esoša nekustamā un kustamā īpašuma (izņemot automašīnu) apdrošināšana 2017.-2018.gadā

Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle

(reģ.Nr.40103942087)

Lēmums, 30.06.2017.

6884,94 EUR

Līgums noslēgts 10.07.2017.

Spēkā līdz 15.07.2018.

 

2.daļa. Ēkas īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 2017.-2018.gadā

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle

(reģ.Nr.40103599913)

Lēmums, 30.06.2017.

448,35 EUR

Līgums noslēgts 14.07.2017.

Spēkā līdz 15.07.2018.

3.daļa. Ārlietu ministrijas lietošanā nodoto mākslas darbu apdrošināšana pēc pasūtītāja pieprasījuma 2017.-2019.gadā

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle

(reģ.Nr.40103599913)

Lēmums, 30.06.2017.

2000,00 EUR

Vispārīgā vienošanās noslēgta 14.07.2017.

Spēkā līdz 24.07.2019.

Tulkošanas pakalpojumi

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2016/750

Noteikumi

Papildu informācija Nr.1, 09.03.2017.

28.02.2017.

Par noslēgto līgumu (1. un 2.daļa), 05.07.2017.

17.03.2017. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

1.daļa. Rakstiskās tulkošanas, Pasūtītāja veikto tulkojumu rediģēšanas un mutiskās tulkošanas pakalpojumi

SIA "Konels"

(reģ.Nr.40003919703)

Lēmums, 22.06.2017.

18000,00 EUR

Līgums noslēgts 30.06.2017.

Spēkā līdz 29.06.2019. vai kopējās līguma summas apguvei

2.daļa. Starptautisko organizāciju pieņemto dokumentu un starptautisko tiesu nolēmumu, Latvijas nacionālo ziņojumu un dažādu juridiska rakstura dokumentu rakstiskās tulkošanas un Pasūtītāja veikto tulkojumu rediģēšanas pakalpojumi

SIA "Konels"

(reģ.Nr.40003919703)

Lēmums, 22.06.2017.

23999,00 EUR

Līgums noslēgts 05.07.2017.

Spēkā līdz 04.07.2019. vai kopējās līguma summas apguvei

Jauna dienesta vieglā automobiļa noma

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2017/12

Noteikumi

27.02.2017.

Par noslēgto līgumu, 05.04.2017.

10.03.2017. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

SIA "Favorit Rent"

(reģ.Nr.40103531291)

Lēmums, 13.03.2017.

18330,21 EUR

Līgums noslēgts 05.04.2017.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Ārlietu ministrijas autotransporta OCTA un KASKO apdrošināšana 2017.-2020.gadā

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2016/963

Noteikumi

Papildu informācija Nr.1, 28.02.2017.

20.02.2017.

Par noslēgto līgumu (1. un 2.daļa), 21.04.2017.

03.03.2017. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

1.daļa. Sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā (OCTA) apdrošināšana 2017.-2020.gadā

"InterRisk Vienna Insurance Group" AAS

(reģ.Nr.40003387032)

Lēmums, 21.03.2017.

3000,00 EUR

Vispārīgā vienošanās noslēgta 05.04.2017.

Spēkā līdz 04.04.2020. vai kopējās vispārīgās vienošanās summas apguvei

2.daļa. Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgā (KASKO) apdrošināšana 2017.-2020.gadā

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle

(reģ.Nr.40103599913)

Lēmums, 21.03.2017.

11000,00 EUR

Vispārīgā vienošanās noslēgta 20.04.2017.

Spēkā līdz 19.04.2020. vai kopējās vispārīgās vienošanās summas apguvei

Griezto ziedu, griezto ziedu pušķu, kompozīciju un telpaugu piegāde 2017.-2019.gadā

(8.2 panta iepirkums)

 

ĀM/2016/842

Noteikumi

23.01.2017.

Par noslēgto līgumu, 27.03.2017.

03.02.2017. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

SIA "Senču Sēta"

(reģ.Nr.42103020018)

Lēmums, 07.03.2017.

20000,00 EUR

Līgums noslēgts 24.03.2017.

Spēkā līdz 30.03.2019. vai kopējās līguma summas apguvei

Ziņu aģentūras "LETA" informatīvo produktu un pakalpojumu abonēšana 2017.gadam

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 2.punkta (63.panta pirmās daļas 2.punkta) iepirkums)

ĀM/2016/875

Par noslēgto līgumu, 15.12.2016.

 

-

SIA "LETA"

(reģ.Nr.40003229349)

Lēmums, 07.12.2016.

19500,00 EUR

Līgums noslēgts 15.12.2016.

Spēkā līdz 31.12.2017.

Preses izdevumu abonēšana 2017.gadam

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2016/845

Noteikumi

28.11.2016.

Par noslēgto līgumu (1. un 2.daļa), 22.12.2016.

09.12.2016. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

1.daļa. Dažādu Latvijā iznākošu preses izdevumu abonēšana

VAS "Latvijas Pasts"

(reģ.Nr.40003052790)

Lēmums, 09.12.2016.

2780,81 EUR

Līgums noslēgts 21.12.2016.

Spēkā līdz 31.12.2017.

2.daļa. Laikrakstu "Diena" un "Dienas bizness" abonēšana

VAS "Latvijas Pasts"

(reģ.Nr.40003052790)

Lēmums, 09.12.2016.

2850,03 EUR

Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu un Ķīnas sadarbības formāta (16+1) valdību vadītāju sanāksmes organizēšanas papildu pakalpojumi

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta (2.pielikuma) iepirkums)

ĀM/2016/788

Par noslēgto līgumu, 01.12.2016.

-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOMUNIKĀCIJAS AĢENTŪRA"

(reģ.Nr.40003524607)

Lēmums, 03.11.2016. (publicēts 01.12.2016.)

13830,76 EUR

Līgums noslēgts 03.11.2016.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Autorizācijas sistēmas un aplikācijas izstrāde Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu un Ķīnas (16+1) valdību vadītāju sanāksmes dalībnieku identifikācijai

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 2.punkta iepirkums)

ĀM/2016/758

Par noslēgto līgumu, 01.12.2016.

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MM Software"

(reģ.Nr.40103535378)

Lēmums, 28.10.2016. (publicēts 01.12.2016.)

12441,00 EUR

Līgums noslēgts 01.11.2016.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Viesnīcu izmitināšanas pakalpojumi

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta (2.pielikuma) iepirkums)

ĀM/2016/538

Par noslēgto līgumu (1. un 2.daļa), 01.12.2016.

-

1.daļa. Viesnīcas "Pullman Riga Old town" izmitināšanas pakalpojumi

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wisher Enterprise LV"

(reģ.Nr.50103545611)

Lēmums, 17.10.2016. (publicēts 01.12.2016.)

4910,64 EUR

Līgums noslēgts 01.11.2016.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

2.daļa. Viesnīcas "Grand Palace Hotel" izmitināšanas pakalpojumi

SIA "Hotel Grand Palace"

(reģ.Nr.40003378078)

Lēmums, 17.10.2016. (publicēts 01.12.2016.)

1738,41 EUR

Līgums noslēgts 31.10.2016.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Kancelejas preču piegāde 2016.-2019.gadā

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2016/768 

Noteikumi

04.11.2016.

Par iepirkuma pārtraukšanu, 10.11.2016.

15.11.2016. plkst. 10.00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (10.11.2016.)

Lēmums, 10.11.2016.

-

-

VAS "Starptautiskās lidostas "Rīga"" VIP centra pakalpojumi

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 2.punkta (63.panta pirmās daļas 2.punkts) iepirkums)

ĀM/2016/712

Par noslēgto līgumu, 04.11.2016.

 -

VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga""

(reģ.Nr.40003028055)

Lēmums, 28.10.2016.

41999,99 EUR

Līgums noslēgts 03.11.2016.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Personāla vadības un finanšu uzskaites sistēmas HRB uzturēšana un apkalpošana 2017.gadā

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2016/693

Noteikumi

27.10.2016.

Par noslēgto līgumu, 29.11.2016.

07.11.2016.

plkst. 10.00

Pretendentu saraksts

SIA "AGroup"

(reģ.Nr.40003986259)

Lēmums, 11.11.2016.

8600,00 EUR

Līgums noslēgts 21.11.2016.

Spēkā no 01.01.2017. līdz 31.12.2017. vai kopējās līguma summas apguvei

Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā viesu nama "Tālava" remontdarbi

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2016/559

Noteikumi

Papildu informācija Nr.1, 23.08.2016.

17.08.2016.

Par noslēgto līgumu, 27.09.2016.

29.08.2016. plkst. 10.00

Pretendentu saraksts

SIA "Augstceltne"

(reģ.Nr.40103000117)

Lēmums, 05.09.2016.

59634,99 EUR

Līgums noslēgts 27.09.2016.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Vienošanās Nr.1, 29.11.2016.

ISDN un analogo sakaru pakalpojumi 2016.-2019.gadā

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 2.punkta (63.panta pirmās daļas 2.punkts) iepirkums)

ĀM/2015/205

Par noslēgto līgumu, 29.09.2016.

-

SIA "Lattelecom"

(reģ.Nr.40003052786)

Lēmums, 09.08.2016.

17000,00 EUR

Līgums noslēgts 29.09.2016.

Spēkā no 01.10.2016. līdz 30.09.2019. vai kopējās līguma summas apguvei

Apdrošināšanas pakalpojumi

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2016/242

Noteikumi

Papildu informācija Nr.1, 21.06.2016.

14.06.2016.

Par noslēgto līgumu (1. un 2.daļa), 14.07.2016.

27.06.2016. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

1.daļa. Ārlietu ministrijas īpašumā un valdījumā esoša nekustamā un kustamā īpašuma (izņemot automašīnu) apdrošināšana 2016./2017.gadā

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle

(reģ.Nr.40103599913)

Lēmums, 01.07.2016.

7883,45 EUR

Līgums noslēgts 13.07.2016.

Spēkā no 16.07.2016. līdz 15.07.2017.

2.daļa. Ēkas īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 2016./2017.gadā

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle

(reģ.Nr.40103599913)

Lēmums, 01.07.2016.

396,00 EUR

Līgums noslēgts 13.07.2016.

Spēkā no 16.07.2016. līdz 15.07.2017.

Komandējumu un darba braucienu organizēšanas pakalpojumu īstermiņa nodrošināšana

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta (2.pielikuma B daļas) iepirkums)

ĀM/2016/366

Par noslēgto līgumu, 20.05.2016.

-

SIA "CWT Latvia"

(reģ.Nr.40003098584)

Lēmums, 19.05.2016.

41999,99 EUR

Līgums noslēgts 20.05.2016.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Ceļojumu apdrošināšana 2016.-2018.gadā

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2016/202

Noteikumi

Papildu informācija Nr.1, 02.05.2016.

Papildu informācija Nr.2, 09.05.2016.

27.04.2016.

Par noslēgto līgumu, 31.05.2016.

11.05.2016. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams"

(reģ.Nr.40003494976)

Lēmums, 23.05.2016.

30000,00 EUR

Līgums noslēgts 31.05.2016.

Spēkā no 01.06.2016. līdz 31.05.2018. vai kopējās līguma summas apguvei

Autobusu noma ar šoferi protokolāro funkciju nodrošināšanai

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2016/56

Noteikumi

Papildu informācija Nr.1 19.04.2016.

Papildu informācija Nr.2 22.04.2016.

18.04.2016.

Par noslēgto līgumu, 15.06.2016.

29.04.2016. plkst.13.00

Pretendentu saraksts

SIA "Sabiedriskais autobuss"

(reģ.Nr.48503004916)

Lēmums, 13.05.2016.

10000,00 EUR

Līgums noslēgts 15.06.2016.

Spēkā no 15.06.2016. līdz 14.06.2017. vai kopējās līguma summas apguvei

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas interneta datu bāzes iLibrary abonēšana

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 2.punkta (63.panta pirmās daļas 2.punkts) iepirkums)

ĀM/2016/215

Par noslēgto līgumu, 26.04.2016.

-

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

Lēmums, 12.04.2016.

19747,00 EUR

Līgums noslēgts 25.04.2016.

Viesnīcas pakalpojumi augsta līmeņa pasākuma nodrošināšanai 2016.gada 21.-22.aprīlī

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta (2.pielikuma B daļas) iepirkums)

ĀM/2016/230

Par noslēgto līgumu, 21.04.2016.

-

SIA "BBH Investments"

(reģ.Nr.40103005735)

Lēmums, 08.04.2016.

10301,12 EUR

Līgums noslēgts 21.04.2016.

Spēkā līdz 22.04.2016.

Interjera, mēbeļu un dizaina priekšmetu projektēšana

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta (2.pielikuma B daļas) iepirkums)

ĀM/2015/842

Noteikumi

Par noslēgto līgumu, 24.02.2016.

16.02.2016. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

SIA "BrandEleven"

(reģ.Nr.401033202317)

Lēmums, 16.02.2016.

40000,00 EUR

Līgums noslēgts 24.02.2016.

Spēkā līdz 23.02.2018. vai kopējās līguma summas apguvei

Ēdināšanas pakalpojumi ārlietu ministra rīkotās pieņemšanas ietvaros 2016.gada 25.janvārī

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta (2.pielikuma B daļas) iepirkums)

ĀM/2015/1070

Par noslēgto līgumu, 19.01.2016.

Pretendentu saraksts

SIA "Food and beverages"

(reģ.Nr.40103232097)

Lēmums, 14.01.2016.

4200,00 EUR

Līgums noslēgts 19.01.2016.

Spēkā līdz 25.01.2016.

Grāmatu "Latvijas ārpolitika un diplomātija 20.gs." un "Latvija ceļā uz valsts simtgadi" (krievu valodā) izdošana un iegāde

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 2.punkta (63.panta pirmās daļas 2.punkta) iepirkums)

ĀM/2015/1018-1

Par noslēgto līgumu, 14.12.2015.

-

SIA "Jumava"

(reģ.Nr.40103116195)

Lēmums, 09.12.2015.

7100,00 EUR

Līgums noslēgts 14.12.2015.

Spēkā līdz 18.12.2015.

Ziņu aģentūras "BNS" informatīvo produktu un pakalpojumu abonēšana 2016.gadam

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 2.punkta (63.panta pirmās daļas 2.punkta) iepirkums)

ĀM/2015/927

Par noslēgto līgumu, 15.12.2015.

-

SIA "Latvian News Service"

(reģ.Nr.40003099448)

Lēmums, 03.12.2015.

7500,00 EUR

Līgums noslēgts 15.12.2015.

Spēkā līdz 31.12.2016.

Personāla vadības un finanšu uzskaites sistēmas HRB uzturēšana un apkalpošana

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2015/946

Noteikumi

03.12.2015.

Par noslēgto līgumu, 18.12.2015.

14.12.2015. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

SIA "AGroup"

(reģ.Nr.40003986259)

Lēmums, 14.12.2015.

8600,00 EUR

Līgums noslēgts 18.12.2015.

Spēkā līdz 31.12.2016.

Ziņu aģentūras "LETA" informatīvo produktu un pakalpojumu abonēšana 2016.gadam

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 2.punkta (63.panta pirmās daļas 2.punkta) iepirkums)

ĀM/2015/928

 

Par noslēgto līgumu, 11.12.2015.

-

SIA "LETA"

(reģ.Nr.40003229349)

Lēmums, 02.12.2015.

12031,20 EUR

Līgums noslēgts 11.12.2015.

Spēkā līdz 31.12.2016.

Finanšu uzskaites sistēmas SunSystems uzturēšana un apkalpošana

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2015/942

Noteikumi

30.11.2015.

Par noslēgto līgumu, 23.12.2015.

11.12.2015. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

SIA "AService"

(reģ.Nr.40003995942)

Lēmums, 11.12.2015.

4467,71 EUR

Līgums noslēgts 23.12.2015.

Spēkā līdz 30.06.2016.

Karogu un to piederumu piegāde

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2015/776

Noteikumi

19.11.2015.

Par iepirkuma pārtraukšanu, 11.01.2016.

30.11.2015. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (11.01.2016.)

Lēmums, 11.01.2016.

-

-

Preses izdevumu abonēšana 2016.gadam

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2015/898

Noteikumi

05.11.2015.

Par noslēgto līgumu, 30.11.2015.

16.11.2015. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

SIA "Abonēšanas un iegādes centrs ACD"

(reģ.Nr.40003757493)

Lēmums, 16.11.2015.

5384,59 EUR

Līgums noslēgts 26.11.2015.

Spēkā līdz 31.12.2016.

Starptautiskajam semināram, kas veltīts Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē laikā pieņemto secinājumu par Eiropas Savienības Stratēģiju Centrālāzijā ieviešanas jautājumiem, "Centrālā Āzija: Eirāzijas sirds vai ģeogrāfiskais termins?" nepieciešamie viesnīcas pakalpojumi (semināra telpu noma, tehniskais aprīkojums, ēdināšana un ārvalstu ekspertu izmitināšana)

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta (2.pielikuma B daļas) iepirkums)

ĀM/2015/921

Noteikumi

Papildu informācija Nr.1, 05.11.2015.

Par noslēgto līgumu, 26.11.2015.

10.11.2015. plkst.11.00

Pretendentu saraksts

SIA "HWS Management"

(reģ.Nr.40103457514)

Lēmums, 12.11.2015.

4512,58 EUR

Līgums noslēgts 26.11.2015.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Ēdināšanas pakalpojumi ārlietu ministra rīkoto pieņemšanu ietvaros 2015.gada novembrī

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta (2.pielikuma B daļas) iepirkums)

ĀM/2015/857

Par noslēgto līgumu (1. un 2.daļa), 09.11.2015.

Pretendentu saraksts

1.daļa. Ēdināšanas pakalpojumi ārlietu ministra rīkotās pieņemšanas ietvaros 2015.gada 4.novembrī

SIA "VĒL VAIRĀK SAULES"

(reģ.Nr.40003613799)

Lēmums, 29.10.2015.

2380,00 EUR

Līgums noslēgts 04.11.2015.

Spēkā līdz 04.11.2015.

2.daļa. Ēdināšanas pakalpojumi ārlietu ministra rīkotās pieņemšanas ietvaros 2015.gada 17.novembrī

SIA "VĒL VAIRĀK SAULES"

(reģ.Nr.40003613799)

Lēmums, 29.10.2015.

4165,00 EUR

Līgums noslēgts 09.11.2015.

Spēkā līdz 17.11.2015.

Eiropas Padomes Konvencijas par terorisma novēršanu Papildprotokola par ārvalstu teroristu kaujiniekiem parakstīšanas ietveros nodrošināmās augsta līmeņa konferences organizēšana

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 2.punkta (63.panta pirmās daļas 3.punkta) iepirkums)

 ĀM/2015/880

Par noslēgto līgumu, 19.10.2015.

 -

SIA "Rīgas pirmā garāža"

(reģ.Nr.40003397543)

Lēmums, 13.10.2015.

14603,18 EUR

Līgums noslēgts 16.10.2015.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Jauna kravas furgona piegāde

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2015/825

Noteikumi

30.09.2015.

Par noslēgto līgumu, 04.11.2015.

12.10.2015. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

SIA "Auto Blitz"

(reģ.Nr.40103457637)

Lēmums, 14.10.2015.

17797,45 EUR

Līgums noslēgts 03.11.2015.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Metāla detektoru iegāde

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2015/810

Noteikumi

Papildu informācija Nr.1, 06.10.2015.

29.09.2015.

Par noslēgto līgumu, 21.10.2015.

12.10.2015. plkst.10.00

Pretendentu saraksts

SIA "Saint-Tech"

(reģ.Nr.40103232449)

Lēmums, 13.10.2015.

22300,00 EUR

Līgums noslēgts 21.10.2015.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā viesu nama "Tālava" inženiertehniskie remontdarbi

(8.2 panta iepirkums)

 

ĀM/2015/814

Noteikumi

25.09.2015.

Par noslēgto līgumu, 26.10.2015.

06.10.2015. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

SIA "ASE"

(reģ.Nr.44103021098)

Lēmums, 12.10.2015.

64652,25 EUR

Līgums noslēgts 20.10.2015.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Latvijas Republikas vēstniecības Norvēģijas Karalistē telpu, kāpņu un vārtu remontdarbi

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2015/592

Noteikumi

31.07.2015.

Par noslēgto līgumu, 18.09.2015.

11.08.2015. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

SIA "WOLF SYSTEM"

(reģ.Nr.44103040582)

Lēmums

59224,68 EUR

Līgums noslēgts 18.09.2015.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Vienošanās Nr.1, 02.12.2015.

Latvijas vēstniecības Francijas Republikā 3.stāva telpu un jumta remontdarbi

(8.2 panta iepirkums)

 

ĀM/2015/101

Noteikumi

 

31.07.2015.

Par noslēgto līgumu (1.daļa), 31.08.2015.

Par noslēgto līgumu (2.daļa), 04.09.2015.

 

11.08.2015. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

 

1.daļa. Latvijas vēstniecības Francijas Republikā 3.stāva telpu remontdarbi

SIA "Kvadrum"

(reģ.Nr.40003677249)

Lēmums, 19.08.2015.

26753,21 EUR

Līgums noslēgts 31.08.2015.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Vienošanās Nr.1, 20.10.2015.

2.daļa. Latvijas vēstniecības Francijas Republikā jumta remontdarbi

SIA "RF Būvnieks"

(reģ.Nr.40003925305)

Lēmums, 26.08.2015.

32246,76 EUR

Līgums noslēgts 04.09.2015.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Vienošanās Nr.1, 25.11.2015.

Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā telpu remontdarbi

(8.2 panta iepirkums)

 

ĀM/2015/667

Noteikumi

Papildu informācija Nr.1, 24.07.2015.

21.07.2015.

Par noslēgto līgumu, 17.08.2015.

03.08.2015. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

SIA "Cleanhouse"

(reģ.Nr.40003371991)

Lēmums, 11.08.2015.

68468,15 EUR

Līgums noslēgts 17.08.2015.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Vienošanās Nr.1, 18.09.2015.

Apdrošināšanas pakalpojumi

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2015/260

Noteikumi

19.06.2015.

Par noslēgto līgumu, 16.07.2015.

02.07.2015. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

1.daļa. Ārlietu ministrijas īpašumā un valdījumā esoša nekustamā un kustamā īpašuma (izņemot automašīnu) apdrošināšana 2015./2016.gadā

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle

(reģ.Nr.40103599913)

Lēmums, 06.07.2015.

8417,18 EUR

Līgums noslēgts 15.07.2015.

Spēkā no 16.07.2015. līdz 15.07.2016. 

2.daļa. Ēkas īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 2015./2016.gadā

AAS "BTA Baltic Insurance Company"

(reģ.Nr.40103840140)

Lēmums, 06.07.2015.

553,59 EUR

Līgums noslēgts 15.07.2015.

Spēkā no 16.07.2015. līdz 15.07.2016.

3.daļa. Ārlietu ministrijas lietošanā nodoto mākslas darbu apdrošināšana pēc pasūtītāja pieprasījuma 2015.-2017.gadā

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle

(reģ.Nr.40103599913)

Lēmums, 06.07.2015.

2000,00 EUR

Līgums noslēgts 15.07.2015.

Spēkā no 25.07.2015. līdz 24.07.2017. vai kopējās līguma summas apguvei

Datortehnikas piederumu un detaļu iegāde

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2015/575

Noteikumi

16.06.2015.

Par noslēgto līgumu, 09.07.2015.

29.06.2015. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

AS "Capital"

(reģ.Nr.40003088497)

Lēmums, 02.07.2015.

41999,00 EUR

Līgums noslēgts 09.07.2015.

Spēkā līdz 08.07.2018. vai kopējās līguma summas apguvei

Latvijas Republikas vēstniecības Baltkrievijas Republikā 2. un 3.stāva telpu remontdarbi

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2015/585

Noteikumi

15.06.2015.

Par noslēgto līgumu, 27.07.2015.

30.06.2015. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

SIA "WOLF SYSTEM"

(reģ.Nr.44103040582)

Lēmums, 13.07.2015.

13061,15 EUR

Līgums noslēgts 27.07.2015.

Spēkā līdz 20.08.2015.

Vienošanās Nr.1., 20.08.2015.

Brīvdabas multimediju pasākuma nodrošināšana Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam VI ikgadējā foruma tīklošanās vakariņās

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 2.punkta (63.panta pirmās daļas 2.punkta) iepirkums)

 ĀM/2015/302/EK

Par noslēgto līgumu, 10.06.2015.

-

Biedrība "Dabas  koncertzāle"

(reģ.Nr.40008167295)

Lēmums, 01.06.2015.

11166,75 EUR

Līgums noslēgts 10.06.2015.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Moderatoru (pasākuma vadītāju) pakalpojumi Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam VI ikgadējā foruma nodrošināšanai

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta (2.pielikuma B daļas) iepirkums)

ĀM/2015/305/EK

Par noslēgto līgumu (1.daļa), 26.05.2015.

Par noslēgto līgumu (2.daļa), 01.06.2015.

-

1.daļa. Moderatora (pasākuma vadītāja) no Latvijas pakalpojumi Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam VI ikgadējā foruma nodrošināšanai

Daunis Auers

(fiziska persona)

Lēmums, 16.04.2015.

2500,00 EUR

Līgums noslēgts 19.05.2015.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

2.daļa. Moderatora (pasākuma vadītāja) no ārvalsts pakalpojumi Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam IV ikgadējā foruma nodrošināšanai

Fingineers Consulting UG

(reģ.Nr. HRB 133451 B)

Lēmums, 16.04.2015.

2100,84 EUR

Līgums noslēgts 28.05.2015.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Viesnīcas pakalpojumi Eiropas Savienības dalībvalstu Ārlietu ministriju par mācībām atbildīgo amatpersonu neformālās sanāksmes un Eiropas diplomātiskās programmas apmācību IV moduļa nodrošināšanai

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 3.punkta iepirkums)

ĀM/2015/334/EK

Par noslēgto līgumu, 31.03.2015.

-

SIA "POLAR BEK DAUGAVA"

(reģ.Nr.40003056928)

Lēmums, 26.03.2015.

12076,00 EUR

Līgums noslēgts 30.03.2015.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Ugunsmūra vārtejas programmatūras licenču iegāde

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2015/319/ ERAF

Noteikumi

19.03.2015.

Par noslēgto līgumu, 14.04.2015.

30.03.2015. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

SIA "IPRO"

(reģ.Nr.40003521916)

Lēmums, 31.03.2015.

27417,72 EUR

Līgums noslēgts 14.04.2015.

Spēkā līdz 27.04.2015.

Viesnīcas pakalpojumi Eiropas Savienības dalībvalstu Ārlietu ministriju par mācībām atbildīgo amatpersonu neformālās sanāksmes un Eiropas diplomātiskās programmas
apmācību IV moduļa nodrošināšanai

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta (2.pielikuma B daļas) iepirkums)

ĀM/2015/37/LP

Noteikumi

-

18.03.2015. plkst.17:00

Pretendentu saraksts

IEPIRKUMS IZBEIGTS (19.03.2015.)

Lēmums, 19.03.2015.

-

-

Ugunsmūra vārtejas programmatūras licenču iegāde

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2014/966/ ERAF

Noteikumi

11.03.2015.

Par iepirkuma pārtraukšanu, 19.03.2015.

23.03.2015. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (19.03.2015.)

Lēmums, 19.03.2015.

-

-

Griezto ziedu, griezto ziedu kompozīciju un telpaugu piegāde 2015.-2017.gadā

(8.2 panta iepirkums)

 

ĀM/2014/354

Noteikumi

25.02.2015.

Par noslēgto līgumu, 01.04.2015.

09.03.2015. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

SIA "Linneja"

(reģ.Nr.40003961113)

Lēmums, 23.03.2015.

20000,00 EUR

Līgums noslēgts 31.03.2015.

Spēkā līdz 30.03.2017. vai kopējās līguma summas apguvei

Tulkošanas pakalpojumi 2015.-2016.gadā

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2014/1351

Noteikumi

Papildu informācija Nr.1, 05.03.2015.

25.02.2015.

Par noslēgto līgumu (1.daļa), 19.06.2015.

Par noslēgto līgumu (2.daļa), 26.06.2015.

12.03.2015. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

1.daļa. Rakstiskās tulkošanas (tajā skaitā rediģēšanas un koriģēšanas),
pasūtītāja veikto tulkojumu rediģēšanas (tajā skaitā koriģēšanas) un mutiskās
tulkošanas (sinhronās un secīgās) pakalpojumi

SIA "Skrivanek Baltic"

(reģ.Nr.40003626172)

Lēmums, 15.06.2015.

15000,00 EUR

(piedāvājuma vērtējamā cena 1748,93 EUR)

Līgums noslēgts 19.06.2015.

Spēkā līdz 18.06.2017. vai kopējās līguma summas apguvei

2.daļa. Starptautisko organizāciju pieņemto dokumentu un starptautisko tiesu nolēmumu, Latvijas nacionālo ziņojumu un dažādu juridiska rakstura dokumentu rakstiskās tulkošanas (tajā skaitā rediģēšanas un koriģēšanas) un pasūtītāja veikto tulkojumu rediģēšanas (tajā skaitā koriģēšanas) pakalpojumi

SIA "Konels"

(reģ.Nr.40003919703)

Lēmums, 15.06.2015.

26999,00 EUR

(piedāvājuma vērtējamā cena 89,02 EUR)

Līgums noslēgts 26.06.2015.

Spēkā līdz 25.06.2017. vai kopējās līguma summas apguvei

Digitālās televīzijas pakalpojumi 2015.-2018.gadā

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta (2.pielikuma B daļas) iepirkums)

 

ĀM/2014/1129

Noteikumi

 

Par noslēgto līgumu, 25.02.2015.

16.01.2015. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

 

1.daļa. Digitālās televīzijas pakalpojumi K.Valdemāra ielā 3, Rīgā

SIA „Lattelecom”

(reģ.Nr.40003052786)

Lēmums, 04.02.2015.

12366,00 EUR

Līgums noslēgts 16.02.2015.

Spēkā no 16.02.2015. līdz 15.02.2018. vai kopējās līguma summas apguvei

2.daļa. Digitālās televīzijas pakalpojumi Elizabetes ielā 57, Rīgā

SIA „Lattelecom”

(reģ.Nr.40003052786)

Lēmums, 04.02.2015.

1978,56 EUR

Līgums noslēgts 16.02.2015.

Spēkā no 16.02.2015. līdz 15.02.2018. vai kopējās līguma summas apguvei

Personāla vadības un finanšu uzskaites sistēmas HRB uzturēšana un apkalpošana

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2014/1473

Noteikumi

11.12.2014.

Par noslēgto līgumu, 05.01.2015.

22.12.2014. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

SIA "AGroup"

(reģ.Nr.40003986259)

Lēmums, 22.12.2014.

8600,00 EUR

Līgums noslēgts 30.12.2014.

Spēkā no 01.01.2015. līdz 31.12.2015.

Ziņu aģentūras "BNS-LATVIJA" informatīvo produktu un pakalpojumu abonēšana 2015.gadam

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 2.punkta (63.panta pirmās daļas 2.punkta) iepirkums)

 

ĀM/2014/1349

Par noslēgto līgumu (1. un 2.daļa), 18.12.2014. 

1.daļa. Ziņu aģentūras "BNS-LATVIJA" informatīvo produktu un pakalpojumu abonēšana 2015.gadam Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas centrālā aparāta, diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību nodrošināšanai ar aktuālajām ziņām un arhīvu

SIA "BNS-LATVIJA"

(reģ.Nr.40003099448)

Lēmums, 05.12.2014.

10300,00 EUR

Līgums noslēgts 17.12.2014.

Spēkā līdz 31.12.2015.

 

2.daļa. Ziņu aģentūras "BNS-LATVIJA" informatīvo produktu un pakalpojumu abonēšana 2015.gadam Latvijas Republikas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretarāta nodrošināšanai ar aktuālajām ziņām un arhīvu

SIA "BNS-LATVIJA"

(reģ.Nr.40003099448)

Lēmums, 05.12.2014.

2280,00 EUR

Līgums noslēgts 16.12.2014.

Spēkā līdz 31.12.2015.

Ziņu aģentūras "LETA" informatīvo produktu un pakalpojumu abonēšana 2015.gadam

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 2.punkta (63.panta pirmās daļas 2.punkta) iepirkums)

 

ĀM/2014/1350

Par noslēgto līgumu, (1. un 2.daļa), 22.12.2014. 

-

 

1.daļa. Ziņu aģentūras "LETA" informatīvo produktu un pakalpojumu abonēšana 2015.gadam Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas centrālā aparāta, diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību nodrošināšanai ar aktuālajām ziņām un arhīvu

SIA "LETA"

(reģ.Nr.40003229349)

Lēmums, 05.12.2014.

11763,84 EUR

Līgums noslēgts 17.12.2014.

Spēkā līdz 31.12.2015.

2.daļa. Ziņu aģentūras "LETA" informatīvo produktu un pakalpojumu abonēšana 2015.gadam Latvijas Republikas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretarāta nodrošināšanai ar aktuālajām ziņām un arhīvu

SIA "LETA"

(reģ.Nr.40003229349)

Lēmums, 05.12.2014.

8500,00 EUR

Līgums noslēgts 19.12.2014.

Spēkā līdz 31.12.2015.

MobileIron licenču piegāde

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2014/1254

Noteikumi

02.12.2014.

Par noslēgto līgumu, 09.01.2015.

15.12.2014. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

SIA "Data Security Solutions"

(reģ.Nr.40103302905)

Lēmums, 16.12.2014.

26890,00 EUR

Līgums noslēgts 30.12.2014.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Preses izdevumu abonēšana 2015.gadam

(8.2 panta iepirkums)

 

 

 

 

 

 

ĀM/2014/1282

Noteikumi

 

 

 

 

 

10.11.2014.

Par noslēgto līgumu (1. un 4.daļa), 18.12.2014.

 

 

 

 

 

24.11.2014. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

 

 

 

 

 

1.daļa. Dažādu Latvijā iznākošu preses izdevumu abonēšana

SIA "Abonēšanas centrs Diena"

(reģ.Nr.40003161493)

Lēmums, 01.12.2014.

4523,86 EUR

Līgums noslēgts 15.12.2014.

Spēkā līdz 31.12.2015.

2.daļa. Laikraksta "Brīvā Latvija" abonēšana

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (01.12.2014.)

Lēmums, 01.12.2014.

-

-

3.daļa. Žurnāla "Iepirkumi" un tā elektroniskās versijas abonēšana

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (01.12.2014.)

Lēmums, 01.12.2014.

-

-

4.daļa. Žurnāla "Ir" un tā elektroniskās versijas abonēšana

SIA "Abonēšanas centrs Diena"

(reģ.Nr.40003161493)

Lēmums, 01.12.2014.

320,94 EUR

Līgums noslēgts 15.12.2014.

Spēkā līdz 31.12.2015.

5.daļa. Žurnāla "Kino raksti" abonēšana

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (01.12.2014.)

Lēmums, 01.12.2014.

 -

 -

6.daļa. Žurnāla "Studija" abonēšana

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (01.12.2014.)

Lēmums, 01.12.2014.

 -

 -

Ārkārtas remontdarbi Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā ēku kompleksā

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 2.punkta (63.panta pirmās daļas 3.punkta) iepirkums)

ĀM/2014/1130/LP

Par noslēgto līgumu, 03.11.2014.

-

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

(reģ.Nr.40003294758)

Lēmums, 27.10.2014.

72992,55 EUR

Līgums noslēgts 03.11.2014.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Vienošanās Nr.1, 02.12.2014.

Kancelejas preču piegāde 2014.-2016.gadā

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2014/430

Noteikumi

27.10.2014.

Par noslēgto līgumu, 26.11.2014.

07.11.2014. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

SIA "Daiļrade EKSPO"

(reģ.Nr.40003275761)

Lēmums, 13.11.2014.

41999,00 EUR

Līgums noslēgts 24.11.2014.

Spēkā līdz 23.11.2016. vai kopējās līguma summas apguvei

Digitālo video ierakstu ierīču iegāde

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2014/1244

Noteikumi

24.10.2014.

06.11.2014. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

AS "STA Grupa"

(reģ.Nr.40003019103)

Lēmums, 07.11.2014.

26390,40 EUR

Līgums noslēgts 12.11.2014.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Jauna kravas furgona piegāde

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2014/1073

Noteikumi

17.10.2014.

Par noslēgto līgumu, 04.11.2014.

28.10.2014. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

SIA "Mūsa motors Rīga"

(reģ.Nr.40003161493)

Lēmums, 28.10.2014.

21480,00 EUR

Līgums noslēgts 04.11.2014.

Spēkā līdz 22.12.2014.

Remontdarbi administratīvajā ēkā Moljēra avēnijā 158, Briselē, Beļģijas Karalistē

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2014/1056/LP

Noteikumi

Pielikumi un piedāvājuma iesniegšanas formas

26.09.2014.

Par noslēgto līgumu, 21.10.2014.

07.10.2014. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

SIA "Cleanhouse"

(reģ.Nr.40003371991)

Lēmums, 09.10.2014.

151943,62 EUR

Līgums noslēgts 21.10.2014.

Spēkā līdz 17.12.2014.

Vienošanās Nr.1, 08.12.2014.

IP komunikāciju platformas ieviešana

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2014/696

Noteikumi

18.09.2014.

Par noslēgto līgumu, 29.10.2014.

30.09.2014. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

SIA "Santa Monica Networks"

(reģ.Nr.40003629130)

Lēmums, 20.10.2014.

41983,98 EUR

Līgums noslēgts 29.10.2014.

Spēkā līdz 11.12.2014.

Sadzīves atkritumu un otrreizēji izmantojamo materiālu regulāra savākšana un transportēšana

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2014/863

Noteikumi

15.09.2014.

Par noslēgto līgumu, 06.10.2014.

26.09.2014. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

SIA "Clean R"

(reģ.Nr.40003682818)

Lēmums, 30.09.2014.

7900,00 EUR

Līgums noslēgts 03.10.2014.

Spēkā līdz 02.10.2017.

Akcepttestēšana un veiktspējas testēšana programmatūrai, kas izveidota līguma ĀM/2010/325/ERAF ietvaros

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2014/812

Noteikumi 

Papildu informācija Nr.1, 01.08.2014.

22.07.2014.

Par noslēgto līgumu, 16.10.2014.

12.08.2014. plkst.11:00

Pretendentu saraksts

SIA "KPMG Baltics"

(reģ.Nr. 40003235171)

Lēmums, 17.09.2014.

7600,00 EUR

Līgums noslēgts 15.10.2014.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Latvijas Republikas konsulāta Vitebskā (Baltkrievijas Republikā) ēkas fasādes renovācija un ieejas portāla izveidošana

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2014/733/LP

Noteikumi

Noteikumu 3.pielikums (tehniskais projekts)

09.07.2014.

Par noslēgto līgumu, 15.08.2014.

22.07.2014. plkst.11:00

Pretendentu saraksts

SIA "Trigone Būve"

(reģ.Nr. 40103571364)

Lēmums, 31.07.2014.

139734,96 EUR

Līgums noslēgts 14.08.2014.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Finanšu uzskaites sistēmas SunSystems uzturēšana un apkalpošana

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 3.punkta iepirkums)

ĀM/2014/753

Par noslēgto līgumu, 09.07.2014.

-

SIA "AService"

(reģ.Nr.40003995942)

Lēmums, 04.07.2014.

8123,18 EUR

Līgums noslēgts 08.07.2014.

Spēkā no 09.07.2014. līdz 08.07.2015.

Kravu transporta aģentūras pakalpojumi

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta (2.pielikuma B daļas) iepirkums)

ĀM/2014/710

Par noslēgto līgumu, 09.07.2014.

Pretendentu saraksts

SIA „LATVIAN-AMERICAN SHIPPING LINE”

(reģ.Nr.470403002445)

Lēmums, 03.07.2014.

4975,00 EUR

Līgums noslēgts 09.07.2014.

Spēkā līdz 28.08.2014.

Koncerta "Dzimuši Rīgā" (Born in Riga) biļešu iegāde Latvijas Republikas goda konsulu sanāksmes programmas ietvaros

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 2.punkta (63.panta pirmās daļas 2.punkta) iepirkums)

ĀM/2014/743

Par noslēgto līgumu, 04.07.2014.

-

SIA "BIĻEŠU SERVISS"

(reģ.Nr.40003493078)

Lēmums, 30.06.2014.

7300,00 EUR

Līgums noslēgts 03.07.2014.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Apdrošināšanas pakalpojumi

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2014/709

Noteikumi

16.06.2014.

Par noslēgto līgumu (1.daļa), 14.07.2014.

Par noslēgto līgumu (2.daļa), 16.07.2014.

Par noslēgto līgumu (3. un 4.daļa), 16.07.2014.

30.06.2014. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

1.daļa. Ārlietu ministrijas īpašumā un valdījumā esoša nekustamā un kustamā īpašuma (izņemot automašīnu) apdrošināšana 2014./2015.gadā

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle

(reģ.Nr.40103599913)

Lēmums, 03.07.2014.

8850,56 EUR

Līgums noslēgts 10.07.2014.

Spēkā no 16.07.2014. līdz 15.07.2015.

Grozījumi Nr.1, 28.08.2014.

2.daļa. Ēkas īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 2014./2015.gadā

"BTA Insurance Company" SE

(reģ.Nr.40003159840)

Lēmums, 03.07.2014.

564,00 EUR

Līgums noslēgts 15.07.2014.

Spēkā no 16.07.2014. līdz 15.07.2015.

3.daļa. Sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildībasobligātā (OCTA) apdrošināšana 2014.-2017.gadā

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle

(reģ.Nr.40103599913)

Lēmums, 03.07.2014.

2500,00 EUR

Vispārīgā vienošanās noslēgta 16.07.2014.

Spēkā līdz 15.07.2017. vai kopējās summas apguvei

Grozījumi Nr.1, 28.08.2014.

4.daļa. Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgā (KASKO) apdrošināšana 2014.-2017.gadā

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle

(reģ.Nr.40103599913)

Lēmums, 03.07.2014.

9500,00 EUR

Vispārīgā vienošanās noslēgta 16.07.2014.

Spēkā līdz 15.07.2017. vai kopējās summas apguvei

Grozījumi Nr.1, 28.08.2014.

Interjera, mēbeļu un dizaina priekšmetu projektēšana

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta iepirkums)

ĀM/2014/667

Noteikumi

Par noslēgto līgumu, 01.07.2014.

20.06.2014. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

SIA "BL ART"

(reģ.Nr.40103483714)

Lēmums, 27.06.2014.

40000,00 EUR

Līgums noslēgts 01.07.2014.

Spēkā līdz 30.06.2016. vai kopējās līguma summas apguvei

Finanšu uzskaites sistēmas SunSystems uzturēšana un apkalpošana

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2014/444

Noteikumi

11.06.2014.

Par iepirkuma izbeigšanu, 26.06.2014.

25.06.2014. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

IEPIRKUMS IZBEIGTS (25.06.2014.)

Lēmums, 25.06.2014.

-

-

Apdrošināšanas pakalpojumi

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2014/342

Noteikumi

Papildu informācija Nr.1, 11.06.2014.

05.06.2014.

Par iepirkuma pārtraukšanu, 16.06.2014.

17.06.2014. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS (16.06.2014.)

-

-

Ēdināšanas pakalpojumi Āzijas un Eiropas fonda (ASEF) pārvaldnieku sanāksmes norises nodrošināšanai 2014.gada 27.-31.maijā

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta (2.pielikuma B daļas) iepirkums)

ĀM/2014/199

Par noslēgto līgumu, 26.05.2014.

-

SIA "Food and beverages"

(reģ.Nr.40103232097)

Lēmums, 15.05.2014.

4876,03 EUR

Līgums noslēgts 23.05.2014.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Ceļojumu apdrošināšana 2014.-2016.gadā

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2014/524

Noteikumi

07.05.2014.

Par noslēgto līgumu, 30.05.2014.

19.05.2014. plkst.10:00

Pretendentu saraksts

AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams"

(reģ.Nr.40003494976)

Lēmums, 27.05.2014.

30000,00 EUR

Līgums noslēgts 30.05.2014.

Spēkā no 01.06.2014. līdz 31.05.2016. vai kopējās līguma summas apguvei

Ceļojumu apdrošināšana 2014.-2016.gadā

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2014/401

Noteikumi

24.04.2014.

Par iepirkuma pārtraukšanu, 06.05.2014.

07.05.2014. plkst.10:00

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

(06.05.2014.)

-

-

Mēbeļu piegāde Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2014/327/LP

Noteikumi

Papildu informācija Nr.1, 25.04.2014.

16.04.2014.

Par noslēgto līgumu (1.daļa), 03.07.2014.

Par noslēgto līgumu (2.daļa), 20.06.2014.

30.04.2014. plkst.11:00

Pretendentu saraksts

1.daļa. Biroja galdi, atvilkņu bloki, divpusējās atdalošās starpsienas, dokumentu skapji

SIA "Salons Arka"

(reģ.Nr.40003393043)

Lēmums, 28.05.2014.

9923,12 EUR

Līgums noslēgts 03.07.2014.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

2.daļa. Biroja krēsli

SIA "Rīgas Krēslu fabrika"

(reģ.Nr.50003439641)

Lēmums, 28.05.2014.

6640,56 EUR

Līgums noslēgts 19.06.2014.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Viesnīcas pakalpojumi Āzijas un Eiropas fonda (ASEF) pārvaldnieku sanāksmes norises nodrošināšanai 2014.gada 27.-31.maijā

(8.2 panta sešpadsmitās daļas 2.punkta (63.panta pirmās daļas 2.punkta) iepirkums)

ĀM/2014/202

Par noslēgto līgumu, 20.05.2014.

-

AS "Viesnīca Latvija"  Radisson Blu Hotel Latvia)

(reģ.Nr.40003040166)

Lēmums, 11.04.2014.

11407,77 EUR

Līgums noslēgts 19.05.2014.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Atsegšanas un hidroizolācijas darbi pagrabā un pagalmā Latvijas Republikas nekustamajā īpašumā Beļģijas Karalistē

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2014/355/LP

Noteikumi

Papildu informācija Nr.1, 16.04.2014.

10.04.2014.

Par noslēgto līgumu, 30.06.2014.

24.04.2014. plkst.11:00

Pretendentu saraksts

SIA "BK Māja"

(reģ.Nr.40103281730)

Lēmums, 06.06.2014.

54436,74 EUR

Līgums noslēgts 27.06.2014.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Jauna dienesta vieglā automobiļa pilna servisa noma

(8.2 panta iepirkums)

ĀM/2013/791

Noteikumi

03.04.2014.

Par noslēgto līgumu, 05.06.2014.

14.04.2014. plkst.11:00

Pretendentu saraksts

SIA "Transporent"

(reģ.Nr.40003722171)

Lēmums, 10.05.2014.

19766,16 EUR

Līgums noslēgts 03.06.2014.

Spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei

Grozījumi Nr.1, 29.09.2014.

Arhīvs

2013