Aktuālie aizsardzības un drošības jomas iepirkumi, kas izsludināti līdz 2019. gada 17. aprīlim un kuros nav paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana

18.05.2019. 13:45

 

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs un pievienotie dokumenti

Paziņojumu publikāciju datumi IUB mājas lapā

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena, bez PVN

Līguma izpildes termiņš

Interjera projektēšanas, projektu vadības, realizācijas un atoruzraudzības, interjera koncepcijas izstrādes un citu saistīto pakalpojumu iegāde

(sarunu procedūra saskaņā ar ADJIL 6.panta ceturto daļu)

ĀM 2019/157

Kandidātu atlases nolikums

Pieteikuma iesniegšanas formas

08.04.2019.

07.05.2019. plkst.14.00

Kandidātu saraksts