Latvijas Republikas ārlietu ministra un Igaunijas Republikas ārlietu ministra kopīgais oficiālais paziņojums par Tulkotāju balvas iedibināšanu

02.12.2014. 19:09

Mēs, Latvijas Republikas ārlietu ministrs un Igaunijas Republikas ārlietu ministrs, tikāmies 2009. gada 18. februārī Igaunijas Republikas ārlietu ministra oficiālās vizītes ietvaros Latvijas Republikā.

Lai veicinātu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas divpusējo attiecību tālāku attīstību,

akcentētu latviešu un igauņu valodu prasmes nozīmību, uzsverot valodas lomu mūsu nacionālajā identitātē un valstiskumā, kā arī starptautiskajā apritē,

sekmētu ne vien daiļliteratūras, bet arī politisko, populārzinātnisko, vēsturisko, socioloģisko, memuāru un cita rakstura tekstu tulkotāju profesionalitāti,

esam vienojušies iedibināt kopīgu ikgadēju Latvijas Ārlietu ministrijas un Igaunijas Ārlietu ministrijas latviešu un igauņu valodu tulkotāju balvu.

Balvas mērķis ir novērtēt jau paveikto šajā jomā, kā arī stimulēt jauno latviešu-igauņu un igauņu-latviešu valodu tulkotāju darbu.

Latvijas Republikas ārlietu ministra un Igaunijas Republikas ārlietu ministra kopīgais oficiālais paziņojums par tulkotāju balvas iedibināšanu parakstīts Rīgā 2009. gada 18. februārī divos eksemplāros latviešu un igauņu valodā.


Latvijas Republikas ārlietu ministrs

Māris Riekstiņš


Igaunijas Republikas ārlietu ministrs

Urmass Paets

ASV vēstniecība Latvijā

Latvijas vēstniecība ASV

ASV Tēvzemes drošības departaments

ASV Valsts departaments