Ārlietu ministrijas valsts budžeta programmu un apakšprogrammu apstiprinātās tāmes

05.10.2018. 09:51