Vēstniecības darbinieki

17.10.2018. 10:54

Politiskie un ekonomiskie jautājumi:

Zigmārs Zilgalvis, padomnieks

Konsulārie jautājumi:

Dina Bērziņa, trešā sekretāre