Vēstniecības darbinieki

15.09.2020. 11:34

Politiskie un ekonomiskie jautājumi:

Egils Leimanis, otrais sekretārs

Konsulārie jautājumi:

Dina Bērziņa, trešā sekretāre