Studijas Latvijā

05.10.2018. 09:59

Noderīga informācija:

http://www.studyinlatvia.eu/

http://www.izm.gov.lv/lv/

http://www.aiknc.lv/

http://www.aic.lv/portal/lv

Uzturēšanās atļauja un D vīza:

Detalizēta informācija par iesniedzamajiem dokumentiem un samaksu pieejama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā:

http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/iecelosana-lv/uzturesanas-atlaujas/