Latvijas divpusējās ekonomiskās attiecības ar Lietuvu

07.06.2016. 15:44

Lietuva ir lielākais un ekonomiski nozīmīgākais Latvijas eksporta un importa partneris – ārējā tirdzniecība ar Lietuvu veido 3,65 miljardus EUR jeb 17,70% no kopējā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījuma. Nākotnē mēs vēlamies ekonomiskās attiecības stiprināt, piesaistot jaunas investīcijas. Pozitīvu lomu spēlē eiro ieviešana Lietuvā, tādējādi Baltijas valstu tirgus ir kļuvis vēl vienotāks un pievilcīgāks ārvalstu investoriem. Tas ir pozitīvs signāls Latvijas eksportētājiem, ņemot vērā, ka Lietuva ir lielākais Latvijas preču eksporta tirgus.

Lietuva ir svarīgs Latvijas partneris arī transporta un enerģētikas jomā, tostarp attīstot un īstenojot dažāda līmeņa sadarbības projektus. Lietuva ir viens no stratēģiski svarīgajiem reģionālajiem partneriem Rail Baltica dzelzceļa koridora attīstībā, kura mērķis ir atjaunot Baltijas valstu tiešu saikni ar Eiropas dzelzceļu tīklu un veicināt reģionālo integrāciju. Latvijas nākotnes enerģētikas politika tiks veidota, cita starpā balstoties uz reģionālo sadarbību un koordināciju ar valstīm ap Baltijas jūru un sevišķi Lietuvu un Igauniju.

Latvijas un Lietuvas ekonomisko attiecību statistika