Latvijas ekonomiskās attiecības ar Uzbekistānu

07.06.2016. 15:31

Uzbekistāna ir viens no Latvijas nozīmīgākajiem tirdzniecības partneriem Centrālāzijā. Pastāv vairāki priekšnoteikumi abu valstu ekonomisko un tirdzniecības attiecību izaugsmei – plaša līgumtiesiskā bāze un ekonomiskās sadarbības formāti, piemēram, Latvijas-Uzbekistānas Starpvaldību komisija ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos, Latvijas-Uzbekistānas Lietišķās sadarbības padome. Savstarpēji attīstītie dzelzceļa savienojumi ir ļāvuši attīstīt savstarpējo tirdzniecību ar visām Centrālāzijas valstīm, tostarp Uzbekistānu. Kopš 2003. gada regulāri kursē konteinervilciens „Baltika-Transit”, kurš savieno Latvijas transporta un loģistikas infrastruktūru ar Kazahstānu, Kirgizstānu, Tadžikistānu un Uzbekistānu. Uzbekistāna ir nozīmīgs Latvijas partneris Ziemeļu apgādes tīkla ietvaros preču eksportam uz Afganistānu.

2015.gadā pēc kopējā preču tirdzniecības apgrozījuma Uzbekistāna ar 65,45 miljoniem EUR kopējo tirdzniecības apjomu ieņemt 33.vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidū. 2015.gadā  galvenās Latvijas eksporta preču grupas uz Uzbekistānu bija ķīmiskās rūpniecības un tās sakarnozares produkcija, koksnes papīrmasa, papīrs un kartons, mašīnas un mehānismi, elektriskās iekārtas, pārtikas rūpniecības produkti. Galvenās importa preču grupas no Uzbekistānas bija augu valsts produkti, tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi, optiskās ierīces un aparāti, pulksteņi, mūzikas instrumenti.

Uzbekistāna jau tradicionāli ir Latvijas mērķa valsts augstākās izglītības eksportam, ieņemot otro vietu ārvalstu studentu skaita ziņā Latvijā.

Latvijas un Uzbekistānas ekonomisko attiecību statistika