Latviyada kirish

09.02.2015. 11:24

2009 yilning 13 iyulida qabul qilingan Evroparlamentning va Evropa Kengashi regulasi (EK)Hp.810/2009) asosida Shengen vizasini rasmilashtirish uchun zarur bo’lgan barcha Shengen davlatlari uchun majburiy huquqiy dalolatnoma - Viza kodekslari jamlanmasi (Визовый кодекс) ishlab chiqildi. Shengen kelishuvi a’zo davlatlari, shu jumladan Latviya 2010 yil 5 apreldan boshlab Viza kodekslari jamlanmasini amalda qo’llay boshladi. Viza kodekslari jamlanmasi hayotga tadbiq etilgan kundan boshlab u eng muhim va meyoriy hujjat bulib, qisqa muddatli vizalarni tartibga soluvchi asosiy meyyoriy hujjat bo’lib shakllandi. Shengen vizasining eng muhim ustunligi shundaki, agar chet el fuqarosi bir nechta Shengen davlatlariga chiqiwni istasa, bunday holatda u holda har bir davlatning nelchihonasiga murojat qiliwi shart emas. Wuni ham aytib o’tish joyizki, Shengen vizasiga ega chet el fuqorosi avtomatik ravishda hohlagan Shengen davlatiga kirishga ququqa ega emas. Alohida holatlarda chet el fuqorosidan chegara hodimlari viza olish uchun zarur bo’ladigan hujjatlarni talab qiliwi mumkin.

O`zbekistondagi Latviya elchihonasi Latviya, Estoniya, Vengriya va Litva davlatlariga chiqish uchun kerakli viza hujjatlarini qabul qiladi. (Mas’ul davlatni aniqlash uchun to’liqroq ma’lumot )

Latviyaning Vazirlar mahkamasining 725chi “Viza olish bo’yicha latviya respublikasining diplomatik va konsullik hududiy vakolotlari bo’yicha qarori”ga asoslanib, Elchixona vizalarni rasmilashtirish uchun O’zbekiston, Avfg’oniston, Qirg’iziston, va Tojikiston davlatlari rezidentlarini qabul qiladi.

Vizalar

Sug’urta