Latvijas un ASV divpusējās attiecības

02.12.2014. 19:09

Amerikas Savienotās Valstis ir Latvijas stratēģiskais partneris un sabiedrotais. Abas valstis saista īpašas attiecības. Līdz pat Latvijas neatkarības atjaunošanai 1991. gadā ASV konsekventi realizēja Latvijas okupācijas neatzīšanas politiku, sniedza nenovērtējamu ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā, kā arī sekmēja Latvijas integrāciju NATO un ES. Drošības politikas joma ir Latvijas – ASV divpusējās sadarbības pamats. Latvijas un ASV valsts amatpersonas uztur regulāru politisko dialogu par aktuālajām norisēm reģionā un starptautiskajā politikā.

11. Saeimā ir nodibināta deputātu grupa sadarbībai ar ASV parlamentu 29 deputātu sastāvā, ko vada Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs un bijušais Latvijas vēstnieks ASV Ojārs Kalniņš. Latvija un ASV turpina stiprināt divpusējo partnerību, sadarbību drošības politikas, enerģētikas un citās jomās, kā arī piedalās E-Pine (Enhanced Partnership in Northern Europe) un transatlantiskās sadarbības (ES-ASV) formātos.

2008. gada 17. novembrī Latvija pievienojās ASV bezvīzu programmai.