Mājdzīvnieku ievešana Latvijā

02.12.2014. 19:09

Eiropas Savienības prasības suņu un kaķu ievešanai Latvijā no ASV, ja vienlaicīgi tiek ievesti ne vairāk kā pieci dzīvnieki:

1. Dzīvnieka identifikācija

Katram dzīvniekam jābūt identificētam ar skaidri salasāmu tetovējumu VAI ar elektronisko identifikācijas sistēmu vai mikročipu. Ja mikročips neatbilst Starptautiskās Standartizācijas Organizācijas noteiktajiem standartiem (standarti 11784 vai ISO standarta 11785, Annex 1), tad personai, kas ir atbildīga par šo dzīvnieku, ir jābūt līdzi personālajam mikročipa skanerim. Lūdzam ņemt vērā, ka sākot no 2012.gada 1.oktobra mikročips tiks atzīts par vienīgo iespējamo identifikācijas līdzekli.

2. Vakcinācija pret trakumsērgu

Ikvienam dzīvniekam jābūt vakcinētam pret trakumsērgu vismaz 30 dienas pirms ieceļošanas.

3. Veselības sertifikāts

Ieceļojot Latvijā, ir jāuzrāda dzīvnieka veselības sertifikāts, kuru ir izdevis ASV veterinārā dienesta veterinārārsts. Sertifikātam jābūt sastādītam latviešu, angļu vai krievu valodā.

Ja ievedamo dzīvnieku skaits pārsniedz piecus dzīvniekus, tad šie dzīvnieki ir pakļauti oficiālai veterinārajai kontrolei īpaši noteiktos kontroles punktos. Sīkāku informāciju var iegūt Latvijas Pārtikas un veterinārajā dienestā