Paziņošana par dzīvesvietu

05.04.2018. 22:09

Ja atrodaties ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem, Jums saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likumu ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs.

La informētu par dzīvesvietu ASV, vēstniecībā personīgi vai pa pastu jāiesniedz vai jānosūta sekojoši dokumenti:

1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei adresēts iesniegums brīvā formā;

2. Pase vai pases datu lapas kopija ar uzrakstu:

“Es, vārds, uzvārds piekrītu, ka manus datus izmantos konsulārā pakalpojuma saņemšanai. datums un paraksts” ;