Atteikšanās no Latvijas nepilsoņa statusa

03.01.2018. 21:30

Ar Pilsonības likumu noteikts, ka Latvijas Republikas nepilsonim nav tiesību iegūt nevienas citas valsts pilsonību, neatsakoties no tiesiskā statusa Latvijā.

Lai atteiktos no Latvijas Republikas nepilsoņa statusa, vēstniecībā jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. Iesniegums par atteikšanos no nepilsoņa statusa;
  2. Latvijas nepilsoņa pase;
  3. Dokumenta kopija, kas apliecina citas valsts pilsonības iegūšanu (ASV – naturalizācijas sertifikāts, ASV pase)

Par atteikšanos no nepilsoņa statusa jāmaksā nodeva 60 USD apmērā (ja no Latvijas nepilsoņa statusa atsakās vecāki kopā ar bērnu, nodeva jāmaksā par katru personu).

Nepilngadīgas personas vārdā iesniegumu par atteikšanos no nepilsoņa statusa iesniedz šīs personas vecāki vai likumīgais pārstāvis. Nepilngadīgā persona, kura ir sasniegusi 15 gadu vecumu, iesniegumā ar parakstu apliecina, ka piekrīt atteikties no nepilsoņa statusa.