Atteikšanās no Latvijas nepilsoņa statusa

15.06.2018. 00:05

Likumā “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” noteikts, ka ikvienai personai, kura ieguvusi citas valsts pilsonību (pavalstniecību), ir pienākums atteikties no nepilsoņa statusa 30 dienu laikā pēc šādas pilsonības iegūšanas.

Lai atteiktos no Latvijas Republikas nepilsoņa statusa, vēstniecībā jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. Iesniegums par atteikšanos no nepilsoņa statusa;
  2. brīvas formas apliecinājums, kurā norādīts: "Es, (Vārds, Uzvārds), piekrītu, ka manus datus izmantos konsulārā pakalpojuma saņemšanai. Datums un paraksts";
  3. Latvijas nepilsoņa pase;
  4. Dokumenta kopija, kas apliecina citas valsts pilsonības iegūšanu (ASV – naturalizācijas sertifikāts, ASV pase).

Par atteikšanos no nepilsoņa statusa jāmaksā konsulārā maksa 60 USD apmērā (ja no Latvijas nepilsoņa statusa atsakās vecāki kopā ar bērnu, nodeva jāmaksā par katru personu).

Nepilngadīgas personas vārdā iesniegumu par atteikšanos no nepilsoņa statusa iesniedz šīs personas vecāki vai likumīgais pārstāvis. Nepilngadīgā persona, kura ir sasniegusi 15 gadu vecumu, iesniegumā ar parakstu apliecina, ka  piekrīt atteikties no nepilsoņa statusa.

Ja persona nav atteikusies no nepilsoņa statusa saskaņā ar likumā noteikto kārtību, tad nepilsoņa statuss tiek atņemts pamatojoties uz likuma Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” 7. panta pirmās daļas 3. punktu.