Ielūgumi vīzas saņemšanai

28.03.2017. 15:13

Ielūgumu veidi:

1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē apstiprināts ielūgums;

2. Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas personas ielūgums uz organizācijas veidlapas;

3. Notariāli apstiprināts fiziskas personas ielūgums;

4. Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, kas likumīgi uzturās Ukrainā, ir tiesīgi Latvijas vēstniecībā noformēt ielūgumu privātiem braucieniem vēstniecībā. Konsulārā nodeva par šāda ielūguma apliecināšanu ir 20 EUR.